Немає посередників між Богом і людиною

Немає посередників між Богом і людиною

Немає посередників між Богом і людиною

Багато релігій надали певні релігійні привілеї окремим особам і зробили поклоніння людей залежним від їхнього особистого схвалення. Іншими словами, вони є посередниками між Богом і людьми і їм помилково приписують можливість пробачати людські гріхи і навіть знання потаємного!

Тому іслам прийшов, щоб возвисити честь та гідність людини та відкинути ганебну ідею, що людське поклоніння, покора чи порятунок залежать від схвалення якоїсь іншої особи, незалежно від її благочестивості.

В ісламі мусульманин безпосередньо поклоняється Аллаху, без будь-яких посередників. Адже Аллах близький до Своїх рабів. Він чути їхні молитви і відповідає на них. Він бачить їхнє поклоніння і винагороджує їх за це. Ніхто із людей в ісламі не прощає гріхів і не пропонує індульгенцій. Якщо людина коїть гріх і щиро просить прощення у Аллаха, то Аллах прощає її. Ніхто не володіє надприродними здібностями і не може вплинути на всесвіт. В будь-якому випадку, рішення завжди приймається Аллахом.

Іслам також звільняє людський розум і закликає мусульман, в разі розбіжностей, звертатись до Корану та до автентичних висловлювань і дій Пророка (мир йому і благословення Аллаха) – Сунни. Жодна людина не має прерогативи вирішувати релігійні питання замість Аллаха, окрім Посланця Аллаха (мир йому і благословення Аллаха), який отримав Його одкровення. Воно не йшло від Пророка (мир йому і благословення Аллаха). Як говориться в Корані: «Це не пристрасть говорить, адже це — одкровення, яке вiдкривається йому!» (Сура Ан-Наджм 53: 3-4)

На скільки ж велична ця релігія! Вона знаходиться у повній гармонії із чистою природною якістю, з якою Аллах створив людину, зробивши її Своїм намісником. Він надав їй вибір: чи поклонятися лже-богам, чи Аллаху. Адже поклоніння Аллаху – вільне рішення кожного.