Одяг з точки зору ісламу

Одяг з точки зору ісламу

Мусульмани зобов’язані звертати увагу на свій зовнішній вигляд й бути впевненими, що їхній одяг красивий і чистий, особливо на людях і при звершенні молитви. Як говориться в Корані: «О сини Адама! Вбирайтеся в одяг свiй, де б ви не здiйснювали поклонiння». (Сура Аль-Араф, 7:31)

Аллах дозволяє людям носити гарний одяг і мати хороший зовнішній вигляд, адже це є одним із проявів милості Аллаха. Як говориться в Корані: «Запитай: а«Хто заборонив прикраси, якi Аллах дав Своїм рабам, а також блага з надiлу Його?» Скажи: «Вони — для тих, якi ще в земному життi щиро увiрували в День Воскресiння!» Так Ми пояснюємо знамення для людей, якi знають!». (Сура Аль-Араф, 7:32)

Одяг дає людству незліченні переваги .

Одяг виконує ряд функцій

  1. Він покриває частини тіла, які повинні бути покриті на людях, відповідно до принципів скромності, які є вродженеми у всіх людей: «О сини Адама! Ми зiслали вам одяг, щоб приховали ви наготу вашу.» (Сура Аль-Араф, 7:26)
  2. Він ховає тіло від спеки, холоду і захищає від шкоди в цілому. Тепло і холод – це явища погоди, які можуть заподіяти шкоду людям. Описуючи переваги одягу, який Аллах дав Своїм рабам, Всевишній говорить: «Вiн зробив для вас схованки в горах i одяг, який захищає вас вiд спеки, й одяг, який захищає вас вiд взаємної шкоди. Так Аллах довершує Свою милiсть вам – можливо, ви пiдкоритесь!». (Сура Ан-Нахль, 16:81)

Іслам це релігія, яка встановлює правила на основі вродженої природи, яка є у всіх людей (фітра), простих розумних міркувань і здорової логіки.

Загальні правила одягу

Загальне правило в шаріаті говорить, що всі види одягу та прикрас є дозволеними.

Справді, іслам не вимагає від мусульман носити певний вид одягу. Він вважає всі види одягу дозволеними, допоки такий одяг служить необхідним цілям, не переходячи меж, встановлених ісламом.

Пророк (мир йому і благословення Аллаха) носив одяг, який був поширений в його час і не наказував людям носити якийсь певний тип одягу. Він (мир йому і благословення Аллаха) лише попереджав про певні особливості одягу, які згадані в ісламському законі. Там говориться, що все дозволено, якщо немає конкретних заборон. Це означає, що ніщо не може вважатися забороненим, якщо немає доказів протилежного. У поклонінні навпаки: молитви, піст тощо регулюються принципами обмеження, у яких той, на кого покладено ісламскькі обов’язки (мукалляф), не може здійснювати те чи інше поклоніння, якщо воно не схвалено Аллахом. Тому жоден вид поклоніння не може бути виконаний без доказів із Корану чи Сунни Пророка (мир йому і благословення Аллаха).

Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав, «Їжте, пийте та вдягайтеся, але без надлишку або зарозумілості.» (Сунан Ан-Насаї: 2559)

Іслам приписує одягатися скромно, але не встановлює якогось певного одягу. Таким чином, мусульманин може одягатись так, як інші мешканці країни, якщо це не суперечить ісламу. .