Положення моральності в ісламі

Положення моральності в ісламі

  1. Виховання доброї моральності було однією з цілей пророчої місії

Аллах говорить: «Вiн — Той, Хто вiдiслав до неписьменних посланця з-посеред них самих. Читає вiн їм знамення Його, очищує їх ними, вчить їх Писанню та мудростi, хоча ранiше вони перебували в справжнiй оманi». (Сура аль-Джума, 62: 2) Цей аят показує одну з милостей Аллаха, даровану віруючим. Аллах сповістив, що Він відправив Свого Посланця, Мухаммада, аби навчити їх Корану і очистити їх. Очищення може бути досягнуто тільки шляхом очищення серця від таких гріхів, як надання Аллаху рівних в поклонінні та поганої моральності, яка проявляється в ненависті і ревнощах. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) одного разу сказав: «Я був відправлений аби вдосконалити високу моральність.» (Сунан аль-Байхакі: 21301) Ця заява пояснює одну з причин місії Пророка (мир йому і благословення Аллаха): виховати й удосконалити моральне обличчя особистості і суспільства в цілому.

  1. Добра моральність є частиною віри

Вдосконалення шляхетної моральності було серед цілей пророчої місії. .

Коли Пророка (мир йому і благословення Аллаха) запитали про кращих серед віруючих, то він відповів: «Це ті, хто має кращу моральність» (Сунан Ат-Тірмізі: 1162; Сунан Абу Дауд: 4682)

Насправді, Коран використовує окреме арабське слово бірр, аби вказати на віру. Як говориться в Корані: «Благочестя (бірр) полягає не в тому, щоб ви повертали свої обличчя на схiд чи на захiд, а благочестивим є той, хто увiрував в Аллаха, в Останнiй День, в ангелiв, у Писання та у пророкiв, … » (Сура Аль-Бакара, 2: 177) Слово бірр має досить широке значення, яке включає в себе всі форми праведності: як в словах, так і в справах. Саме через це Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Праведність (бірр) – це добра моральність». (Сахіх Муслім: 2553)

Це зрозуміло із слів Пророка (мир йому і благословення Аллаха): «Віра (іман) має шістдесят гілок. Найвища з них, це свідоцтво віри: “Немає бога, гідного поклоніння, крім Аллаха”, а найнижча – це прибирання перешкоди з дороги. І сором’язливість – теж гілка віри». (Сахіх Муслім: 35)

  1. Добра моральність входить до всіх видів поклоніння, без вийнятку

Коженого разу, коли Аллах наказує віруючим здійснювати якесь поклоніння, Він також звертає увагу на моральне значення та позитивний вплив цього поклоніння на людину і суспільство. Прикладів цьому є безліч. Перерахуємо деякі з них:

Молитва (салят): «Звершуй молитву. Воiстину, молитва стримує вiд розпусти й неприйнятного» (Сура Аль-Анкабут, 29:45).

Обов’язкова милостиня (закят): «Приймай пожертву з майна їхнього, щоб очистити їх i пiднести цим». (Сура Ат-Тауба: 9: 103) Також закят очищає серце і утримує від злого.

Піст (сиям): “О ви, якi увiрували! Встановлено для вас пiст — так само, як був вiн встановлений для тих, якi жили ранiше за вас. Можливо, будете ви богобоязливi!” (Сура аль-Бакара 2: 183) Цей аят пояснює, що метою посту, в першу чергу, є богобоязненність, покора Його наказам і уникнення всіх слів і вчинків, які Він заборонив. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Хто не полишає неправдиві слова і гріховну поведінку, то Аллах не має потреби, аби такий відмовлявся від їжі та пиття» (Сахіх Аль-Бухарі: 1804) Якщо піст не вносить змін до моральності людини і її стосунків із іншими, то він не досяг своєї справжньої мети.

  1. Велика нагорода Аллаха для тих, хто має добру моральність

Докази з Корану і Сунни щодо цього:

  • Добра моральність стане найважчим праведним діянням, яку покладуть на шальки терезів людини у Судний день:

Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав, «Жодна справа, розміщена на шальках терезів [в День Суду] не буде важчою за добру моральність. Справді, людина з добрим характером стоятиме з тими, хто виконував добровільний піст та молитви». (Сунан Ат-Тірмізі: 2003)

  • Ця справа – одна з найбільших причин, яка веде до Раю:

Коли Пророка (мир йому і благословення Аллаха) запитали про те, які справи приводять людей до Раю, то він відповів: «Благочестя і добра моральність». (Сунан Ат-Тірмізі: 2004; Сунан Ібн Маджаг: 4246)

  • Усі люди з доброю моральністю будуть ближчими до Пророка (мир йому і благословення Аллаха) в Судний день:

Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Найдорожчий для мене серед вас і найближчий до мене в Судний день той, хто має найкращу моральність.» (Сунан Ат-Тірмізі: 2018)

  • Пророк (мир йому і благословення Аллаха) обіцяє будинок в найвищій частині Раю тим, хто має добру моральність:

«Я обіцяю будинок в околицях Раю тому, хто перестає сперечатися, навіть якщо його правда; і я обіцяю будинок у середині Раю тому, хто відмовляється обманювати, навіть жартома; і я обіцяю будинок в найвищій частині Раю тому, хто має добру моральність». (Сунан Абу Дауд: 4800)

Висока моральність – добра справа перед Аллахом, яка дає нам відчуття внутрішнього задоволення та щастя. .