Права батьків

Права батьків

Виказування доброти до батьків є одним із найбільш гідних діянь, а кращі діяння винагороджуються Аллахом. Насправді, Аллах згадує це разом із поклонінням Йому в багатьох місцях Корану.

Іслам вважає добре ставлення до батьків однією зі справ, які ведуть до Раю. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав, «Батьки є середніми воротами зі всіх воріт Раю. (Тобто, покора батькам веде до входу до Раю через середні ворота, які є кращими з усіх) Тепер, якщо хочете, ви можете втратити їх або зберегти їх». (Сунан Ат-Тірмізі: 1900)

  • Небезпека непослуху батьків

Усі зіслані релігії вважають непослух батькам одним із тяжких гріхів і попереджають від такої жахливої дії. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) якось запитав одного зі своїх сподвижників: «Чи не розповісти тобі про один з головних гріхів?» «Так, о, Посланець Аллаха», – відповів він. Він (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Приписування Аллаху рівних у поклонінні та непослух батьків» (Сахіх Аль-Бухарі: 5918)

  • Послух батьків в тих питаннях, в яких немає непокори Аллаху

Мусульманин повинен коритися своїм батькам у всьому, якщо тільки вони не просять його зробити щось заборонене Аллахом. У цьому випадку він повинен не коритися їм. Як говориться в Корані: «Ми заповiли людинi добре ставитись до батькiв. А якщо вони будуть силувати тебе додавати Менi рiвних, про яких ти нiчого не знаєш, то не слухайся їх». (Сура Аль-Анкабут, 29: 8)

  • Виказування доброти до них у старості

Аллах говорить: «Наказав вам Господь твiй не поклонятися нiкому, крiм Нього, а також ставитися якнайкраще до батькiв. I коли хтось iз них — чи вони обоє — досягне старостi, то не говори їм: «Фе!», не гримай на них i говори їм тiльки гiднi слова». (Сура Аль-Ісра, 17:23)

Цей аят повідомляє нам, що мусульманин має слухатись батьків і коритися їм, і що він не повинен відштовхувати їх, особливо коли вони досягли старості. Слід уникати слів презирства до них, навіть якщо вони бурмочуть дивні слова та висловлюють невдоволення.

  • Батьки-немусульмани

Мусульманин зобов’язаний слухатися своїх батьків і виявляти до них доброту, навіть якщо вони не є мусульманами. Як говориться в Корані: «Якщо батьки силуватимуть тебе до поклонiння iншим богам, про яких тобi нiчого не вiдомо, не корися їм, але будь iз ними в цьому свiтi добрим i йди шляхом тих, хто звертається до Мене!». (Сура Лукман, 31:15)