П’ятнична молитва (салят аль-джум’а)

П’ятнична молитва (салят аль-джум’а)

Присутні мають уважно слухати п’ятничну проповідь та не займатись нічим, що могло б відволікти їх від неї.

П’ятнична молитва (салят аль-джум’а) – релігійний обов’язок, який відбувається замість молитви аз-Зугр у п’ятницю. Це один із найбільш піднесених ісламських ритуалів. Щотижня у цей день мусульмани збираються слухати проповіді імама, а потім виконують п’ятничну молитву.

Чесноти п’ятниці

П’ятниця є найкращим і найбіль возвишеним днем тижня, адже Аллах наділив цей день перевагами через низку причин:

 • Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Аллах відвернув тих, хто був до нас, від п’ятниці. Юдеям дано суботу, християнам – неділю. Потім Аллах привів нас, і Він дав нам п’ятницю.» (Сахіх Муслім: 856)
 • Аллах створив в цей день Адама, і в цей самий день наступить Судний день. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «П’ятниця є кращим днем, в який встає сонце. У цей день був створений Адам; у цей день його було прийнято до Раю, і у цей же день вигнано звідти. Судний день прийде в п’ятницю». (Сахіх Муслім: 854)

Хто повинен виконувати п`ятничну молитву?

П’ятнична молитва – це релігійний обов’язок, який мають виконувити люди, що відповідають певним умовам:

 1. Вони повинні бути чоловіками: Жінки не повинні виконувати її.
 2. Вони повинні бути відповідальними за свої дії з точки зору ісламу (мукалляф): Вона не обов’язкова для божевільних та дітей, які не досягли статевої зрілості.
 3. Вони повинні постійно мешкати в місцевості: П’ятнична молитва не обов’язкова для мандрівників та кочівників, які живуть за межами міст та сел.

Вид і правила звершення п`ятничної молитви

 1. Мусульманину рекомендується виконати повне ритуальне омовіння (ґусль), носити гарний та чистий одяг і рано прийти до мечеті.
 2. Мусульмани збираються в мечеті. Імам займає кафедру (мінбар) та повертається до прихожан, і виголошує проповідь (хутба), яка зазвичай складається із двох частин, між якими він сидить короткий проміжок часу. У цій проповіді він нагадує їм про Аллаха, дає їм поради, проповідує їм і розповідає їм аяти із Корану.
 3. Мусульмани повинні уважно слухати хутбу. Їм не дозволяється розмовляти або робити щось, адже тоді зникає користь від хутби. Навіть якщо мусульманин грався із килимком, каменями чи піском.
 4. В кінці імам спускається з мінбару, займає свою позицію і очолює людей в двох ракятах молитви, в якій він читає вголос Коран.
 5. П’ятнична молитва може бути виконана, тільки якщо присутня певна кількість людей. Якщо якась людина пропускає молитву з поважної причини, то ніхто не може виконати молитву замість неї; якщо хтось виконує її самостійно – вона недійсна. Замість неї слід виконувати щоденну обідню молитву (аз-Зугр).
 6. Якщо людина спізнюється в мечеть і виконує менш, ніж однин ракят за імамом, то має самостійно завершити свою молитву після того, як імам завершить молитву, розглядаючи її як щоденну обідню молитву (Аз-Зугр).
 7. Ті, хто звільняються від виконання п’ятничної молитви, наприклад жінки і мандрівники, не повинні виконувати щоденну післяобідню молитву (Аз-Зугр), якщо вони виконали п’ятничну молитву в мечеті.

Хто звільняється від звершення п`ятничної молитви

Іслам підкреслює, що мусульмани, яких не звільнено від виконання п’ятничної молитви, мають її виконувати, і застерігає їх від занять мирськими справами: “О ви, якi увiрували! Коли закликають вас на молитву в п’ятницю, то звернiться до згадування Аллаха i полиште справи торгiвельнi. Це краще для вас, якщо ви розумiєте”.(Сура аль-Джумуа, 62: 9)

Іслам також попереджає, що Аллах запечатав серцях тих, хто його пропускає молитву без поважної причини. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Аллах запечатує серця тих, хто пропустив три п’ятничні молитви поспіль, тільки через байдужість та без поважної причини» (Сунан Абу Дауд: 1052; Муснад Ахмад: 15498) Це означає, що він закриє їхні серця і помістить в них невігластво, як і в серцях лицемірів та грішників.

Виправдання, що вважається прйнятним для відсутності на п’ятничній молитві – це надзвичайно велика скрута або серйозна загроза здоров’ю та життю.

Чи може робота, яка вимагає від людини працювати у час п’ятничної молитви, вважатися достатньою причиною для її пропуску?

“Скажи: «Те, що в Аллаха, краще вiд розваг i вiд торгiвлi” (Сура Аль-Джумуа, 62:11)

Кар’єра, яка вимагає від людини продовжувати працювати під час п’ятничної молитви, не є виправданням для відсутності на ній. Адже Аллах наказав нам полишати наші мирські справи на час п’ятничної молитви: «О ви, якi увiрували! Коли закликають вас на молитву в п’ятницю, то звернiться до згадування Аллаха i полиште справи торгiвельнi». (Сура аль-Джума, 62: 9) Тому мусульманин зобов’язаний обирати роботу, яка не буде перешкоджати йому виконувати релігійні обов’язки. Навіть якщо така робота менше оплачується.

Коран також стверджує: «Хто боїться Аллаха, тому Вiн дає вихiд, та надiляє звiдти, звiдки той i не чекає. Тому, хто покладає сподiвання на Аллаха, достатньо Його». (Сура Ат-Таляк, 65: 2-3)

Коли робота може бути виправданням для відсутності на п’ятничній молитві?

Робота, яка вимагає продовжувати працювати під час п’ятничної молитви, може вважатися виправданням лише в наступних двох випадках:

 1. Величезна користь, якої не можна досягти, якщо людина залишить роботу і відвідає п’ятничну молитву. До того ж, залишивши її, вона, безумовно, завдасть великої шкоди, особливо, коли немає нікого іншого для заміни.
Приклади :
 • Лікарі, які лікують у екстрених випадках.
 • Охоронці й поліцейські, які захищають людей і їхнє майно від крадіжок і злочинців.
 • Керівники великих кампаній, які постійно мають за ними наглядати.
 1. Якщо така робота є єдиним джерелом доходу, який покриває основні витрати, такі, як продукти харчування, напої та інші необхідні речі для людини та її сім’ї. У такому випадку дозволяється бути відсутнім на п’ятничній молитві, і можна продовжувати свою роботу доти, доки не знайдеться альтернатива або поки людина не знайде джерело їжі, пиття і необхідних речей, які є достатніми для нього і його утриманців. Тим не менше, він зобов’язаний продовжувати шукати інше джерело доходу.