П’ять життєво важливих необхідностей

П’ять життєво важливих необхідностей

Іслам забороняє все, що шкодить здоров’ю та розуму

Це – важливі потреби, які має оберігати людина, аби вести гідне життя. Справді, всі божественні закони наказують оберігати ці потреби і забороняють усе, що суперечить їм.

Іслам закликає своїх послідовників захистити ці життєво важливі необхідності, аби вони могли добре послугувати їм як в мирському, так і у вічному житті. І, таким чином, людина буде жити в повному мирі та безпеці.

Мусульмани у всіх частинах світу представляють одну громаду (умма), члени якої підтримують одне одного, наче вони тверда цементована структура в якій кожен – частина, що підтримує і підсилює інших. Вони, як Пророк (мир йому і благословення Аллаха) одного разу описав їх, мов одне тіло – коли одна частина тіла болить, то все тіло охопює безсоння і лихоманка Ці п’ять необхідностей можуть бути збережені через:

 

Визнання і цінування

Захист їх від будь-яких порушень

  1. Релігія

Це головна причина, чому Аллах створив людей та відправив до них посланців, аби навернути та вберегти їх. Аллах говорить в Корані: «До кожного народу Ми вiдсилали посланця: «Поклоняйтесь Аллаху та уникайте тагута!»» (Сура Ан-Нахль, 16:36)

Справді, іслам наполягає на збереженні релігії і її захисті від усього, що може зіпсувати її чистоту, як, наприклад, поклоніння хибним богам, крім Аллаха або замість нього (ширк) і вчинення заборонених дій.

  1. Життя

Аллах наказує нам оберігати людське життя, навіть якщо це може призвести до здійснення гріха, особливо коли є гостра необхідність вчинити так. Як говориться в Корані: «Якщо хто був змушений порушити це, не чинячи непослуху та не зловживаючи, немає тому грiха. Воiстину, Аллах — Прощаючий, Милосердний!» (Сура Аль-Бакара, 2:173)

Він заборонив самогубство або будь-яку дію, спрямовану проти людського життя в цілому: «Не йдiть через руки свої до загибелi» (Сура Аль-Бакара, 2:195)

Він також законодавчо встановив покарання, які запобігають заподіянню людям шкоди іншими людьми, незалежно від їхньої релігії: «О ви, якi увiрували! Встановлена для вас помста за вбитих». (Сура Аль-Бакара, 2:178)

  1. Розум

Іслам забороняє все, що має вплив на розум і погіршує його діяльність. Справді, розум є однією із найбільших милостей, яку Аллах дарував нам; це властивість, якою Аллах почествував людину та благословив її понад усіма іншими творіннями. Через наявність розуму людина відповідатиме у цьому та майбутньому житті.

Саме тому Аллах заборонив всі види п’янких речовин та наркотиків, які Він описує, як мерзоту з рук Сатани: «О ви, якi увiрували! Воiстину, вино, азартнi iгри, каменi жертовникiв i стрiли для ворожби — мерзота вiд шайтана! Тож стережiться цього! Можливо, будете спасеннi!» (Сура Аль-Маїда, 5:90)

  1. Потомство

Оберігання честі та роду людини є одними з найважливіших цінностей у ісламському праві (Шаріат).

Іслам підкреслює важливість збереження потомства і зачинання сім’ї, в якій нове покоління набуде добрих манер і навчиться високим принципам. Це ясно можна побачити у низці постанов ісламу, до яких входить наступне:

  • Іслам заохочує до шлюбу і пропонує своїм послідовникам полегшити його для тих, хто ще не перебуває у шлюбі: «Одружуйте тих серед вас, хто самотнiй». (Сура Ан-Нур, 24:32)
  • Іслам забороняє всі гріховні, незаконні відносини і блокує всі шляхи, що ведуть до них: «І не наближайтеся до перелюбу. Воiстину, це — мерзота, шлях ганебний!» (Сура Аль-Ісра, 17:32)
  • Іслам забороняє наклеп або очорнення роду людей і вважає цю дію великим гріхом, за який злочинець підлягає певному покаранню як в цьому житті, так і у жітті вічному.
  • Іслам наказує своїм послідовникам оберігати людську честь і вважає людину, яка гине, захищаючи свою честь або сім’ю, мучеником. (Ст. 202)
  1. Власність

Іслам закликає своїх послідовників захищати свою власність і зберігати своє багатство. Він наказує їм заробляти на життя законними шляхами.

Він вважає лихварство, обман і присвоєння людського багатства, використовуючи неправдиві свідчення, суворо забороненими. Коран попереджає тих, хто скоїли такі дії, про суворе покарання.