Те, з чого потрібно виплачувати закят

Те, з чого потрібно виплачувати закят

Закят не виплачується з майна людини, яке вона використовує для потреб свого життя, таких, як продукти харчування, напої, одяг, оселя, автомобіль тощо.

Він стосується тільки того майна, яке не перебуває у активному використанні і є надлишком, наприклад:

  1. Золото і срібло (за винятком золотих і срібних прикрас жінок, якими вони постійно користуються)

Закят виплачується із золота та срібла, тільки якщо їхня вартість досягає або перевищує встановлений мінімальний поріг для даного виду багатства (нісаб) і лише після того, як вони були у розпорядженні людини протягом повного лунного року (354 дні).

Мінімальна межа (нісаб), після досягнення якої закят стає обов’язковим для цього типу багатства полягає в наступному:

Нісаб для золота становить близько 85 грамів, а для срібла – 595 грамів.

Таким чином, якщо мусульманин мав таку або більшу вагу золота або срібла протягом цілого лунного року, то має виплатити закят у розмірі два з половиною відсотки (2,5%).

  1. Всі види грошей (банкноти і монети), які зберігаються готівкою або на банківських рахунках

Нісаб для готівки, банкнот і монет слід визначати, ґрунтуючись на вартості золота (85 грам чистого золота). Якщо такі грощі були у розпорядженні людини протягом усього лунного року, то два з половиною відсотка (2,5%) її вартості повинна бути віддана в якості закята.

Наприклад, якщо один грам чистого золота на час виплати закяту коштує, скажімо, $25, то нісаб для грошей буде наступним:

25 (нестабільна ціна одного грама золота) x 85 (кількість грамів, яка є стабільною) = $2,125 (нісаб). Варто відзначити, що оцінка нісабу, починаючи з якого необхідно виплачувати закят із готівки, монет і комерційних товарів, як правило, ґрунтується на мінімальній кількості золота, оскільки вартість золота є більш стабільною, ніж будь-який інший вид майна.

  1. Комерційні товари

Цей термін позначає всю власність, яка зберігається з метою інвестування у торгівлю. Вона, зазвичай, включає в себе такі майно, як нерухомість, товари, продукти харчування тощо.

Ціна комерційного майна, яке було у розпорядженні протягом усього лунного року, має бути обчислена відповідно до поточної ринкової вартості на день виплати закяту. Якщо комерційні товари досягають нісабу, то два з половиною відсотка (2,5%) від їхньої вартості слід віддати в якості закяту.

 

  1. Сільськогосподарська продукція

Коран говорить: “О ви, якi увiрували! Жертвуйте тi блага, якi отримали ви, а також те, що Ми проростили для вас iз землi”. (Сура Аль-Бакара, 2: 267).

Закят виплачується тільки з деяких видів сільськогосподарської продукції за умови, що продукція досягає мінімальної кількості, за якої Закят стає обов’язковим (нісаб).

Враховуються різні людські обставини, тому розмір закяту, що виплачується із сільськогосподарської продукції, варіюється від коштів та зусиль, витрачених на вирощування.

  1. Худоба: закят із худоби, такої, як корови, верблюди і вівці, виплачується тільки якщо тварини самі пасуться на пасовищі і власник кормить і не поїть їх.

Якщо ж він сам займається їхнім вигодовуванням, то закят з них не сплачується.

Більш детальна інформація про мінімальну кількість худоби (нісаб), з якої виплачується закят, доступні в книгах з ісламської юриспруденції (фікг).