Щире каяття

Щире каяття

Каяття (тауба) – «щире повернення до Аллаха». Людина, яка розкаялася, це той, хто припинив грішити та щиро повернувся до Аллаха в каятті.

Мусульманин повинен завжди каятися і просити вибачення у Аллаха. Людині властиво помилятися і мусульманин зобов’язаний каятися і просити вибачення, якщо скоїв гріх.

Які умови щирого каяття?

Для каяття у всіх гріхах, в тому числі в гріху невір’я і багатобожжя, слід виконати ряд умов, аби покаяння було прийнято Аллахом:

  1. Негайно припинити скоєння гріха

Щире каяття за гріхи разом із бажанням продовжувати здійснювати їх, не є дійсним, і не буде прийнято Аллахом. Проте, якщо людина коїть гріх знову після щирого каяття, то перше каяття буде в силі, але необхідним буде нове каяття.

  1. Шкодувати за скоєне

Істинне каяття не може бути без почуття глибокої провини за скоєння гріха. Людина, яка говорить про свої минулі гріхи і вихваляється ними, не покаялась. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) одного разу сказав: «Шкодувати – це каяття» (Сунан Ібн Маджаг: 4252)

  1. Намір не повторювати це

Щире каяття не може відбутись, якщо людина має намір повторити гріх.

Кроки до отримання прощення

  • Твердо вирішити не повторювати гріх а жодних обставин. Як сказав Пророк (мир йому і благословення Аллаха): «Той, хто володіє наступними трьома рисами, відчує солодкість віри». З цих трьох рис він (мир йому і благословення Аллаха) згадав «ненависть повернення до невір’я (куфр), після того, як Аллах врятував від нього, так само, як людина не бажає, щоб її кинули до Вогню». (Сахіх Аль-Бухарі: 21; Сахіх Муслім: 43)
  • Віддалитись від людей і місць, які можуть зменшити віру або спокусити на здійснення гріхів.
  • Багато звертатись Аллаха укріпити людину на правильному шляху і твердо дотримуватися ісламу до смерті – будь-якою мовою та у будь-якій формі. Приклади таких звернень з Корану і Сунни Пророка (мир йому і благословення Аллаха):
    • «Раббана ля тузіґ кулюбана ба’да із гадайтана» (Господи наш! Не вiдхиляй серця пiсля того, як Ти вказав їм прямий шлях) (Сура Аль Імран, 3: 8)
    • «Йа мукалліба ль-кулюб, саббіт кальбі ‘аля дінік»(О перевертаючий серця, укріпи моє серце на Твоїй релігії) (Сунан Ат-Тірмізі: 2140)

Що після каяття?

Якщо людина повертається до Аллаха з каяттям, Аллах обов’язково простить її гріхи, незалежно від того, наскільки серйозними вони могли бути, адже Його милість «охоплює кожну рiч» (Сура аль-Араф, 7: 156). В Корані говориться: «Скажи: «О раби Мої, якi порушили межi на шкоду собi! Не втрачайте надiї на милiсть Аллаха! Воiстину, Аллах прощає всi грiхи, адже Вiн — Прощаючий, Милосердний!». (Сура Аз-Зумар, 39:53)

Після того, як людина щиро покаялась перед Аллахом, то Аллах вибачить і простить її гріхи. Крім того, Аллах винагородить людину: він змінить погані вчинки на гарні. Як говориться в Корані: «Окрiм тих, хто покаявся, увiрував i робив добро, Аллах замiнить їхнi лихi вчинки на добрi справи. Аллах — Прощаючий, Милостивий». (Сура аль-Фуркан, 25: 70)

Ця нагорода насправді велика. Розумна людина має каятись і не шкодувати зусиль, аби уникнути пастки шайтана, яка погано позначиться на вірі.

Солодкість віри

Ті, хто відчувають солодкість віри, відчувають глибокий спокій і велике задоволення від близькості до Аллаха. Це ті, хто любить Аллаха і Його Посланця (мир йому і благословення Аллаха) більше за будь-кого іншого. Вони віддані ісламу і ненавидять повернення до невіри так само, як ненавидять покарання Вогнем. Пророк (мир йому і благословення Аллаха) сказав, «Солодкість віри відчує той, хто відрізняється трьома рисами: хто любить Аллаха і Посланця Його більше за все інше; хто любить раба (Аллаха) тільки заради Аллаха; і той, хто не бажає повертатися до невіри після того, як Аллах врятував його, як не бажає бути вкинутим у Вогонь». (Сахіх Аль-Бухарі: 21; Сахіх Муслім: 43)

Мусульманин відчуває солодкість віри, коли ненавидить повернення до невіри так само, як ненавидить кару вогнем.