Іслам охоплює всі аспекти життя

Іслам охоплює всі аспекти життя

Іслам не тільки духовна потреба, яку мусульмани виконують в мечеті, звершуючи молитви і звертаючись до Аллаха.

Це не просто набір поглядів і переконань, в яких переконані його послідовники.

Це не просто всеосяжна економічна система.

Це не просто набір правил і принципів для побудови систесми та суспільства.

Це не простий набір моральних цінностей і звичаїв для взаємовідносин із іншими.

Це – всеосяжний спосіб життя, який охоплює всі аспекти життя без винятку.

Справді, Всевишній Аллах зіслав своє благословення на мусульман, обравши іслам для них, як релігію і як всеохоплюючий спосіб життя. В Корані сказано: «Сьогоднi Я завершив вам вашу релiгiю, довiв до кiнця Свою милiсть до вас i схвалив iслам як вашу релiгiю». (Сура Аль-Маїда, 5:3)

Одного разу, коли один із багатобожників саркастично сказав Сальману аль-Фарісi, одному із товаришів Пророка (мир йому і благословення Аллаха): «Ваш Пророк навчив вас всьому, навіть як належним чином випорожнюватись?» «Так, воістину», – відповів із гордістю Сальман і пояснив йому етикет використання туалету.

Іслам охоплює всі аспекти життя. .