Іслам – універсальна релігія

Іслам – універсальна релігія

Іслам є універсальною релігією, в якій Пророк був відправлений до всіх народів світу, незалежно від їхньої раси, кольору шкіри, культури, традицій та географічного положення. Як стверджує Коран: «Ми вiдiслали тебе тiльки як милiсть для свiтiв». (Сура Аль-Анбія 21:107)

Ось чому іслам поважає всі людські традиції і не вимагає від нових мусульман змінювати свої власні традиції, якщо вони не суперечать ісламським законам. Таким чином, будь-які традиції, які йдуть проти ісламських вчень, мають бути змінені і замінені кращою альтернативою. Адже Всезнаючий Аллах наказує і забороняє все, що побажає, а наша віра в Нього вимагає від нас діяти відповідно до Його постанов.

Іслам вчить, що традиції мусльман, які не пов’язані з ісламом і його вченням, не повинні вважатися «мусульманськими», і що новий мусульманин не має поважати або оберігати їх, адже вони є лише набором допустимих звичаїв певної групи людей.

Вся земля є місцем поклоніння

Іслам вважає будь-яке місце в світі придатним для поклоніння Аллаху і що немає особливого місця або країни, в яку б мусульмани мають мігрувати і там оселитися, адже критерієм є лише можливість спокійно поклонятися Аллаху.

Іслам також не зобов’язує мусульман емігрувати до іншої країни, окрім випадків, коли їм забороняють поклонятися Аллаху. Тоді вони мають право переселитись до іншої країни, де зможуть поклонятись Аллаху в мирі. Як говориться в Корані: «О Мої вiруючi раби! Воiстину, земля Моя широка! Тож поклоняйтеся Менi!» (Сура Аль-Анкабут 29:56)