अजान

अजान

मानिसलाई सलाहको समय भएको सूचना तथा जानकारी दिनको लागि अल्लाहले मुस्लिमहरुका लागि अजान दिन आदेश दिनु भएको छ। शुरुमा सलाहको लागि धेरै प्रतिक्षा गर्नु पर्थ्यो, कसैले कसैलाई पुकार्दैन्थ्यो, किनकि त्यतिबेला अजानको नियमै थिएन। एक दिन यसैको विषयमा सानोतिनो बैठक भयो। कसैले क्रिस्चियन जस्तै संख फुँकने र

कसैले यहूदी जस्तै नरसिंधा फुँकने सुझाव राख्यो तर उमर (रजियल्लाहु अन्हु) ले अजान दिने सुझाव दिनु भयो। त्यसपछि रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले बिलाललाई सम्बोधन गर्दै भन्नु भयो… “हे बिलाल ! उभ र मानिसलाई सलाहको लागि बोलाऊ।” (श्रोत- बुखारी : ५७९, मुस्लिम : ३७७)

अजान र इकामतको तरिका-

 • जमातको साथमा सलाह पढ्नेहरुले अनिवार्य रुपमा अजान र इकामत दिनु पर्छ, मुन्फरिद (एक्लै सलाह पढ्ने) ले दिनु पर्दैन। जानी-जानी छोड्यो भने पाप लाग्छ तर सलाह सही हुन्छ।
 • अजान जोडले मिठो स्वरमा दिनु पर्दछ। ताकि मानिसहरु सलाहको लागि आउन्।
 • अजान र इकामतका अनेकौं तरिकाहरू रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) बाट प्रमाणित छन्, तीमध्ये प्रसिद्ध तरिका यस प्रकार छ…

इकामतका वाक्यहरु यस प्रकार छन्-

 1. १. अल्लाहु-अक्बरुल्लाहु अक्बर।
 2. २. अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
 3. ३. अश्हदु अन्न मुहम्म दर्रसूलुल्लाह।
 4. ४. हय्या अलस्सलाह।
 5. ५. हय्या अलल्फलाह।
 6. ६.  कद्का मतिस्सलाह। कद्का मतिस्सलाह।
 7. ७. अल्लाहु-अक्बरुल्लाहु अक्बर।
 8. ८. ला इलाहा इल्लल्लाह।

अजानका वाक्यहरु यस प्रकार छन्-

 1. १.अल्लाहु-अक्बरुल्लाहु अक्बर, अल्लाहु-अक्बरुल्लाहु अक्बर।
 2. २. अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
 3. ३. अश्हदु अन्न मुहम्म दर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्न मुहम्म दर्रसूलुल्लाह।
 4. ४. हय्या अलस्सलाह। हय्या अलस्सलाह।
 5. ५. हय्या अलल्फलाह। हय्या अलल्फलाह।
 6. ६. अल्लाहु-अक्बरुल्लाहु अक्बर।
 7. ७. ला इलाहा इल्लल्लाह।

अजानको उत्तर दिनु-

मुअज्जिनले भने जस्तै सुन्नेले पनि उसको पछि-पछि अजान दोहोर्याउनु पर्छ। तर (हय्या अलस्सलाह) र (हय्या अलल्फलाह) को जवाफमा (लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह) भन्नु पर्छ।

अजान सकेपछि यो दुआ पढ्नु पर्छ…  (अल्लाहुम्म रब्ब हाजि हिद्दाअ्व तित्ताम्मह वस्सलातिल् काइमह आते मोहम्मद निल् वसीलत वल् फजीलह वब्असहु मकामम्महमूद निल्लजी वअत्तह)।