अल्लाहको उलूहियत (उपासना) माथि आस्था राख्नु (ईमान’ का ६ वटा आधारहरु)

अल्लाहको उलूहियत (उपासना) माथि आस्थाको अर्थ-

अल्लाह नै हरेक प्रकारका दृश्य र अदृश्य ईबादतका हकदार हुन् भन्ने कुरामाथि दृढताका साथ आस्था राख्नु, त्यसैले हामीले सबै प्रकारका उपासना जस्तै… दुआ (प्रार्थना), भय, आश्रा, सहयोग, सलाह, दान, ब्रत इत्यादि उहाँकै लागि खास गर्नु पर्छ। ’cause अल्लाह बाहेक अरु कोही सत्य ईश्वर छैन। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “तिमीहरुको ईश्वर एक मात्र (अल्लाह) हुन्, उहाँ बाहेक अरु कोही उपास्य छैन, उहाँ अत्यन्त करुणामय र परम दयालु हुन्।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह : २/१६३)

अल्लाहले घोषणा गर्नु भएको छ कि सत्य ईश्वर एक अल्लाह नै हुन्, त्यसैले उहाँ बाहेक अरु कसैलाई पूज्य ठान्नु र उपासना गर्नु वैध छैन।

अल्लाहको उलूहियत (उपासना) माथि आस्थाको महत्व-

अल्लाह नै पूज्य हुन् भन्ने कुरामाथिको आस्थाको महत्व विभिन्न क्षेत्रहरुमा देखा पर्छ-

  1. १) मानिस र जिन्नको सृष्टिको उद्देश्य नै यही हो, अल्लाहले हामीहरुलाई मात्र आफ्नो उपासनाको लागि सृष्टि गर्नु भएको छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “मैले जिन्न (आगोबाट सृष्टि गरिएको एक प्रकारको अदृश्य प्राणी) र मानवलाई केवल आफ्नो ईबादत (उपासना) गर्नको लागि सृष्टि गरेको हुँ।” (श्रोत- सूरह अज्जारियात : ५१/५६)
  2. २) सन्देष्टा र आकाशीय ग्रन्थहरुको अवतरणको उद्देश्य पनि यही हो। त्यसैले सत्य ईश्वर अल्लाह नै हुन् र उहाँ बाहेक जे जति पुजिन्छन् ती सबै मिथ्या हुन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनु। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हामीले प्रत्येक समुदायमा रसूल पठायौं। केवल अल्लाहको उपासना गर र उहाँ बाहेक सम्पूर्ण मिथ्या उपास्यको पूजादेखि टाढा रहने गर।” (श्रोत- सूरह अन्-नहल : १६/३६)
  3. ३) मानिसको पहिलो कर्तव्य यही नै हो। जबल पुत्र मुआजलाई यमनतिर पठाउने बेला रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले यही उपदेश दिदै भन्नु भएको थियो… “तिमी अहले-किताब (यहूदी र ईसाइ) को समुदायमा जाँदैछौ, त्यसैले उनीहरुलाई सर्वप्रथम तौहीद (अल्लाह बाहेक कोही सत्य ईश्वर छैन) को आह्वान गर्नु।” (श्रोत- बुखारी : १३८९, मुस्लिम : १९) अर्थात… मात्र अल्लाहकै उपासना गर्नु पर्छ भन्ने कुराको आह्वान गर्नु।
  4. ४) अल्लाहमाथि आस्था नै ‘ला इलाहा इल्लल्लाह’ को वास्तविक अर्थ हो। अरबीमा उपास्यलाई ‘इलाह’ भनिन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण प्रकारका उपासना अल्लाहकै लागि खास गर्नु पर्छ।
  5. ५) अल्लाह नै सिङ्गो संसारको सृष्टिकर्ता, जीवनदाता र स्वामी हुन् भने पूजा पनि उहाँको नै गर्नु पर्छ।