प्राकृतिक तरिकाहरु

प्राकृतिक तरिकाहरु

प्राकृतिक तरिकाहरु के के हुन्?

इस्लामले मुस्लिमलाई सुन्दर र चिटिक्क हुने प्रेरणा दिन्छ। .

प्राकृतिक तरिकाहरु (सुननुल-फित्रह) ती स्वभावहरू हुन्, जसमाथि अल्लाहले मानिसहरुलाई सृष्टि गर्नु भएको छ। यसले मुस्लिमहरुलाई राम्रो रुप, आकार, सौन्दर्य र पूर्णता प्रदान गर्दछ, किनकि इस्लामले सुन्दरता र रुपको रेखदेख पनि गर्छ । ताकि उसको बाहिर र भित्र दुवै पूर्ण होस्।

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “यी पाँच प्राकृतिक कुराहरू हुन्; खतना गर्नु, गुप्ताङ्गका रौं खौरनु, जुँगा छोटो पार्नु, नङ्ग काट्नु र काखीका रौं उखेल्नु।” (श्रोत- बुखारी : ५५५२, मुस्लिम : २७५) 

खतना गर्नु- लिङ्गको माथिल्लो भागमा रहेको अनावश्यक छालालाई काटेर फ्याल्नुलाई खतना गर्नु भनिन्छ। सामान्यतया जन्मेको केही दिनमा खतना गर्ने गरिन्छ।

खतना गर्नु अति उत्तम हो, ’cause यसमा धेरै स्वास्थ्यलाभहरु छन् तर यो इस्लाममा प्रवेश गर्ने कुनै शर्त होइन। यदि कोही व्यक्ति डरले वा कुनै कारणले खतना गर्दैन भने कुनै पाप लाग्दैन।

اगुप्ताङ्गका रौं खौरनु- गुप्ताङ्गहरुको ’round रहेको रौंहरुलाई खौरनु वा कुनै तरिकाले सफा गर्नु।

जुँगा छोटो पार्नु- जुँगा पाल्न सकिन्छ, तर लामो पार्नु हुँदैन, बरु यसलाई बेला-बेलामा छोटो पार्नु पर्दछ।

दाह्री पाल्नु- इस्लामले दाह्री पाल्न प्रेरित गर्छ। यो दुवै गाला र चिउँडोमा उम्रेको कपाल हो।

दाह्री पाल्नुको अर्थ- रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अनुसरण गर्दै दाह्रीलाई आफ्नो रुपमा बाँकी राख्नु।

नङ्ग काट्नु- बेला-बेलामा नङ्ग काटी राख्नु पर्दछ, तसर्थ फोहोर-मैला जम्मा हुनको लागि लामो गर्नु हुँदैन।

काखीका रौं उखेल्नु- बेला-बेलामा काखीका रौंहरु उखेलेर वा कुनै अन्य तरिकाले सफा-सुग्घर गर्नु पर्छ, नत्र त्यहाँबाट दुर्गन्ध निस्कन्छ।