ब्याजको हुकुम

ब्याजको हुकुम-

ब्याज खानु अत्यन्तै अवैध काम हो। इस्लामले ब्याजलाई सदाको लागि अवैध गरेको छ। यसलाई ठूलो पापको सूचीमा राखेको छ। अल्लाहले ब्याज खाने र त्यसको कारोबार गर्ने अपराधीलाई युद्धको चेतावनी दिनु भएको छ। इस्लाम पूर्वका धर्म शास्त्रहरुले पनि ब्याजलाई अवैध गरेका छन्, तर यी कुराहरु परिवर्तन भएकाले यथावत रुपमा बाँकी छैनन्। अल्लाहले यहूदी र क्रिस्चियनहरूमाथि आफ्नो प्रकोप किन अवतरण गर्नु भयो भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्दै भन्नु भएको छ… “निषेधित गरे पनि ’emले ब्याज लिने गर्थे।” (श्रोत- सूरह अन्-निसा : ४/१६१)