म कसरी वजू गरुँ?

म कसरी वजू गरुँ?

वजूको महत्व- वजू अथवा पवित्रता प्राप्त गर्नु सर्वोत्कृष्ट तथा महत्वपूर्ण सत्कर्म हो। यदि कोही स्वच्छ र शुद्ध मनले वजू गर्छ भने अल्लाहले उसका सम्पूर्ण पाप तथा गल्तीहरुलाई पखालि दिन्छ। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “जुन बेला एउटा मुस्लिमले वजू गर्छ, जब अनुहार धुन्छ भने उसको अनुहारमा रहेका सम्पूर्ण पापहरु जसलाई उसले आँखाले हेरेको हुन्छ, पानीको थोपाको साथमा झरेर जान्छ, जब हात धुन्छ भने हातले गरेका सम्पूर्ण पापहरु पानीको थोपाको साथमा झरेर जान्छ, जब खुट्टा धुन्छ भने खुट्टाले गरेका सम्पूर्ण पापहरु पानीको थोपाको साथमा झरेर जान्छ। यहाँसम्म कि ऊ पूर्ण निश्चल र पवित्र हुन्छ।” (श्रोत- मुस्लिम : २४४)