रमजानमा ब्रत भङ्ग गर्ने व्यक्तिको लागि के हुकुम छ?

रमजानमा ब्रत भङ्ग गर्ने व्यक्तिको लागि के हुकुम छ?

यदि कसैले बिना कुनै कारण रमजानको दिनमा ब्रत भङ्ग गरेको छ, उसले अल्लाहको अगाडि आफ्नो पाप र अवज्ञाको तौबा (प्रायश्चित) गर्नु पर्छ र त्यस दिनको कजा (पूरा) पनि। यदि कसैले सम्भोग गरेर ब्रत भङ्ग गरेको छ, उसले कजा (पूरा) गर्नुका साथै कफ्फारा (जरिवाना) पनि दिनु पर्छ। कफ्फारा : एउटा गुलाम (दास) आजाद गर्नु, दास पाएन भने दुई महिना लगातार ब्रत बस्नु र यसको शक्ति छैन भने साठी जना गरीबलाई खाना खुवाउनु पर्छ। इस्लामले धेरै जसो अवस्थामा मानव अधिकारको लागि दासलाई मुक्त पर्ने आदेश दिएको छ।