वैधानिक तरिकाले जबह गर्नु (रेट्नु)

वैधानिक तरिकाले जबह गर्नु (रेट्नु)-

इस्लामि विधि अनुसार जबह वा नहर गर्नु हो।

जबह गर्ने इस्लामि शर्तहरु…

  1. १) जबह गर्ने व्यक्ति मुस्लिम वा अहले-किताब (यहूदी वा ईसाइ) हुनुपर्दछ।
  2. २) जबह गर्ने हतियार धारिलो र उपयुक्त हुनुपर्छ, जसले जबह गर्दा रगत निस्कियोस्, जस्तै… छुरी। जनावरलाई थिचेर वा जनावरको टाउकोमा हनेर वा बिजुलीको करेन्ट लगाएर मार्नु अवैध छ।
  3. ३) जबह गर्ने (रेट्ने) बेला बिस्मिल्लाह भन्नु पर्छ।
  4. ४) जबह गर्ने बेला घाँटीका ठूलो नसाहरुलाई काट्नु पर्छ, खाने नली, हावाको नली, दुवै धमनीहरु इत्यादि।

उपर्युक्त शर्तहरूलाई ध्यानमा राखेर जबह गर्यो भने जनावर वैध (हलाल) हुन्छ, नत्र जनावर हलाल हुँदैन।