सलाह भङ्ग गर्ने कुराहरु

सलाह भङ्ग गर्ने कुराहरु-

सलाह पढिरहेको बेला हात, अनुहार वा कुनै वस्तुसँग खेल्नु नराम्रो कुरा हो। .

  1. १- जानेर वा बिर्सेर सलाहका आधारहरु छोड्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ।
  2. २- जानी-जानी सलाहका अनिवार्य कुरा छोड्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ।
  3. ३- जानी-जानी सलाहमा कुराकानी गर्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ।
  4. ४- जोडले हाँस्यो भने सलाह भङ्ग हुन्छ।
  5. ५- आवश्यक बिना धेरै खटपट र यताउता गर्नाले सलाह भङ्ग हुन्छ।