ሠላትን የሚያበላሹ ነገሮች

ሠላትን የሚያበላሹ ነገሮች

 ሰላት ውስጥ ፊትን ወይም እጅን እያነካኩ መጫወት ይጠላል።

  1. ሠላት፣ አንድ ሰጋጅ መተግበር የሚችለው ሆኖ፣ ሲታወቀውም ይሁን በስህተት ማዕዘንን ወይም የሠላት መስፈርትን ከተወ ሠላቱ ትበላሻለች፡፡
  2. ሲታወቀው ከሠላት ግዴታዎች መካከል አንዱን ግዴታ ከተወ ትበላሻለች፡፡
  3. ሲታወቀው ከተናገረ ትበላሻለች፡፡
  4. ሠላት ድምጽ ባለው ሳቅ፣ በማሽካከት ትበላሻለች፡፡
  5. በማያስገድዱ ሁኔታዎች ውስጥ በሚደረጉ ተከታታይና በርካት በሆኑ እንቅስቃሴዎች ትበላሻለች፡፡