አዛን

አዛን

አላህ ለሙስሊሞች አዛን ያደረገው ሰዎችን ወደ ሰላት ለመጥራትና የሰላት ወቅት መግባቱን እንዲሁም የሰላቱን መጀመር ማሳወቂያ ይሆን ዘንድ ነው። ሙስሊሞች ለሰላት እየተጠራሩ ይሰባሰቡ ነበር። ግን አንድ ለሁሉ የሚጠራ አልነበረም አንዳንዶች የክርስቲያኖችን መሰል ደውል አድርጉ ሲሉ ተወሰኑት ደግሞ

እንደ አይሁዳዊያን ቀንድ ይሁን አለ ዑመር ወይም ለሰላት የሚጣራ ሰው አድርጉ አሉ የአላህ መልዕክተኛ (ሰ.ዐ.ወ) እንደህ አሉ፦‹‹ ቢላል ሆይ! ተነስና ለሰላት ጥሪ አድርግ።››(ቡኻሪ 579 ሙስሊም377)

የአዛንና የኢቃም መገለጫ

 • በአዛንና በኢቃም ስነ- ስርዓት በግለሰብ ሳይሆን በቡድን ላይ ግዴታ ነው። አውቀው የተውት ከሆነ ሃጢአት ኖሮባቸውም ቢሆን ሰላታቸው ትክክል ነው።
 • አዛን ለማድረግ በመልካምና በሚሰማ ድምጽ ሆኖ ሰዎች ሰላት እንዲመጡ የሚጣራ መሆን አለበት
 • ለአዛንና ለኢቃም የተለያዩና የተረጋገጡ አኳኋኖች ከነቢዩ(ሰ.ዐ.ወ) ተዘግበዋል።

ኢቃም (የሠላት መጀመሪያ ጥሪ)

 1. አላ…ሁ አክበር፣ አላ…ሁ አክበር፤ አላ…ሁ አክበር አ…ላሁ አክበር!
 2. አሽሐዱ አን ላ..ኢላ..ሃ ኢለላ…ህ፤አሽሐዱ አን ላ..ኢላ..ሃ ኢለላ…ህ!
 3. አሽሐዱ አነ ሙሐመደን ረሱ…ሉላ…ህ! .
 4. ሐይየ ዐለ ሠላ…ህ!
 5. ሐይየ ዐለልፈላ…ሕ!
 6. ቀድ ቃመቲ ሠላ…ህ ቀድ ቃመቲ ሠላ…ህ!
 7. አላ…ሁ አክበር፣ አላ…ሁ አክበር!
 8. ላ..ኢላ…ሃ ኢለላ….ህ!

አዛን

 1. አላ…ሁ አክበር፣ አላ…ሁ አክበር፤ አላ…ሁ አክበር አ…ላሁ አክበር!
 2. አሽሐዱ አን ላ..ኢላ..ሃ ኢለላ…ህ፤አሽሐዱ አን ላ..ኢላ..ሃ ኢለላ…ህ!
 3. አሽሐዱ አነ ሙሐመደን ረሱ…ሉላ…ህ፤ አሽሐዱ አነ ሙሐመደን ረሱ…ሉላ…ህ!
 4. ሐይየ ዐለ ሠላ…ህ፤ ሐይየ ዐለ ሠላ…ህ!
 5. ሐይየ ዐለልፈላ…ሕ፤ ሐይየ ዐለልፈላ…ሕ!
 6. አላ…ሁ አክበር አላ…ሁ አክበር
 7. ላ..ኢላ…ሃ ኢለላ….ህ!

ሙኣዚኑን ተከትሎ መድገም

አዛን ለሰማ ሰው፣ ሙኣዚኑን ተከትሎ እርሱ የሚለውን በሙሉ መልሶ ማለት ይወደዳል፡፡ ሙኣዚኑ ‹‹ሐይየ ዐለሠላ..ህ›› እና ‹‹ሐይየ ዐለልፈላ…ሕ›› በሚል ጊዜ ግን፣ ‹‹ላሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላሂል ዐሊዪል ዐዚም›› ማለት አለበት፡፡

በመቀጠልም፣ ‹‹አላሁም ረበ ሃዚሂ ዳዕወቲታማ ወሠላቲል ቃኢማ ኣቲ ሙሐመደኒል ወሲ..ለተ ወል ፈዲ..ለተ ወብዐስሁል መቃመል መሕሙደኒ ለዚ ወዐድተሁ›› ይላል፡፡