Ḥidżāb (skromny ubiór muzułmański)

Ḥidżāb (skromny ubiór muzułmański)

Allah ﷻ nakazał kobietom nosić ḥidżāb, a mężczyznom nie, ponieważ to kobiety zostały stworzone pięknymi i atrakcyjnymi, dlatego stanowią one większą pokusę dla mężczyzn, niż mężczyźni dla nich.

Boskie prawo nakazuje kobiecie noszenie ḥidżabu z wielu powodów, między innymi:

  • Aby mogły realizować się w życiu i społeczeństwie, w dziedzinie nauki i w pracy, zachowując jednocześnie swą godność i czystość.
  • Aby zredukować pokusy, by oczyścić społeczeństwo ‒ z jednej strony, a z drugiej ‒ by chronić godność kobiet.
  • Aby pomóc mężczyznom patrzącym na kobiety zachować czystość i samokontrolę oraz traktować je jak osoby kulturalne i wykształcone, a nie jak obiekty seksualne dostarczające mężczyznom przyjemności.

Co musi zakryć ḥidżāb?

Allah ﷻ nakazuje kobiecie zakrywać w obecności niespokrewnionych mężczyzn całe ciało z wyjątkiem twarzy i dłoni, zgodnie z przekazem Koranu: „I żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz” (An Nūr, 24:31). Jednak gdy istnieje ryzyko pokusy, powinna zasłaniać także twarz i dłonie.

 Hidżab chroni kobietę i daje jej możliwość wypełniania swej misji w społeczeństwie w najlepszy znany ludzkości sposób.

Warunki prawidłowego ḥidżābu

Kobieta może wybierać ḥidżāb w dowolnym kolorze i stylu, jeśli tylko spełnia on następujące wymogi:

  1. Musi zakrywać wszystkie części ciała, które mają być zakryte.
  2. Musi być luźny, nie może ukazywać kształtów ciała kobiety.
  3. Nie może być prześwitujący, tak że widać przez niego kolor skóry czy kształty ciała.