‘Umra (pielgrzymka)

‛Umra, czyli mniejsza pielgrzyka (ḥadżdż jest pielgrzymką większą) jest aktem czci składającym się z praktyk religijnych takich jak wejście w uświęcony stan czystości (iḥrām), siedmiokrotne okrążenie Ka‘by, siedmiokrotne przejście pomiędzy wzgórzami Aṣ Ṣafā i Al Marła oraz zgolenie lub obcięcie na krótko włosów pielgrzyma.

Islamskie regulacje dotyczące ‘umry: Dla tych, którzy mają możliwość ją wykonać jest ona obowiązkowa raz w życiu, a zalecane jest wykonanie jej wielokrotnie.

Jej czas:‘Umra może być wykonywana o każdej porze roku, jednak wykonanie jej w miesiącu ramaḍān ma szczególną wartość, zgodnie ze słowami Proroka r : „‘Umra wykonana w miesiącu ramaḍān odpowiada ḥadżdż” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 3186; Saḥῑḥ Muslim: 520).