‛Umra (romanje)

‘Umra ali manjše romanje (Hadž je veliko romanje) je dejanje čaščenja, ki je sestavljeno iz obrednih praks, ki so omejene le na območje Svete mošeje, in sicer vstopanje v sveto stanje čistoče (Ihram), hoja sedemkrat okoli Ka’be, hoja sedemkrat med hriboma As-Safa in Al-Marwa in nato britje ali krajšanje las.

Islamski predpis glede ‘Umre: Obvezna je tistim, ki si jo lahko privoščijo enkrat v svojem življenju in priporočljivo je, da se opravi večkrat.

Njen čas: Lahko se jo opravi kadarkoli v letu, vendar ima opravljanje le-te v času Ramadana posebno vrednost, kakor je Poslanec (mir in blagoslov z njim) izjavil: “Opravljanje ‘Umre v mesecu Ramadanu je enaka opravljanju Hadža (romanja) v vrednosti in odliki.” (Sahih Al-Buhari: 3186, Sahih Muslim: 520)