Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voordat het gebed verricht mag worden?

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voordat het gebed verricht mag worden?

  1. fysieke en rituele onreinheden verwijderen
  1. de intieme delen van het lichaam bedekken (de ‘awra).

De ‘awra dient bedekt te worden met kleding die niet strak om het lichaam zit, of te krap of doorzichtig is.

Er zijn drie soorten ‘awra van het gebed:

Voor een volwassen vrouw: haar hele lichaam wordt beschouwd als ‘awra behalve haar gezicht en handen.

Voor een klein kind: diens ‘awra omvat de geslachtsdelen en de billen.

Voor een man: zijn ‘awra is van de navel tot de knieën.

Zoals Allah ﷻ zegt in de Qur’an: “O kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij iedere masdjied [ter gelegenheid van aanbidding].” (Soera al A’raaf 7:31) Het bedekken van de intieme delen van het lichaam betreft feitelijk de minimale hoeveelheid kleding die je dient te dragen.

  1. je wenden naar de qibla

Allah ﷻ zegt: “Van waaruit je ook vertrekt, wend je gezicht in de richting van de Gewijde Moskee [in Mekka].” (Soera al Baqara 2:149)

  • De gebedsrichting van de moslims (qibla) is naar de Ka’ba, een gebouw in de vorm van een kubus, dat zich bevindt in de Heilige Moskee in Mekka. Dit gebouw is oorspronkelijk gebouwd door Abraham u en de profeten hebben er hun bedevaart naartoe verricht. Het klopt dat het een stenen structuur is die goed noch kwaad kan doen, maar Allah ﷻ heeft de moslims geboden om hun gebeden er naartoe te richten, zodat het dient als een punt dat hen verbindt en verenigt.
  • Een moslim dient zich te richten naar de Ka’ba als hij het voor zich kan zien. Echter, als je er te ver vandaan bent, omdat je bijvoorbeeld in een ander land verblijft, dan kan je je enkel tot Mekka richten. Het gebed wordt nog steeds gezien als geldig wanneer het een kleine afwijking van de qibla heeft omdat de Profeet r heeft gezegd: “Wat tussen het oosten en het westen is, is de qibla.” (Sunan At Tirmidhi: 342)
  • Als het onmogelijk is om je tot Mekka te richten, bijvoorbeeld vanwege ziekte, dan hoef je dit niet te doen, omdat alle verplichte handelingen normaal gesproken vervallen wanneer deze onmogelijk zijn. Zoals de Qur’an stelt: “Dus voldoe aan jullie verplichting jegens Allah voor zover dat binnen jullie vermogen ligt.” (Soera at Taghaaboen 64:16)
  1. wanneer de vastgestelde tijd aanbree

 

Het gebed zal niet geldig zijn wanneer het verricht wordt voor zijn tijd. Het gebed uitstellen voorbij de vastgestelde tijd is ook strikt verboden. Zoals de Qur’an stelt: “De gebeden zijn aan de gelovigen op vastgestelde tijden opgelegd.” (Soera an Nisaa’ 4:103)

De volgende zaken moeten benadrukt worden met betrekking tot dit punt:

  • Het is beter om het gebed te verrichten zo gauw de vastgestelde tijd aanbreekt.
  • Het dient verricht te worden op de bepaalde tijden.
  • Wanneer een gebed gemist wordt vanwege slaap of vergeetachtigheid dient het ingehaald te worden wanneer men dit beseft of herinnert.

De vijf verplichte gebeden en hun tijden

Allah ﷻ heeft vijf dagelijkse gebeden verplicht aan de moslims, die plaatsvinden gedurende de dag en de nacht. Hij I heeft de volgende tijden daarvoor bepaald:

Het gebed van de dageraad (salaat al fajr): het bestaat uit twee gebedseenheden (raka’aat, enkelvoud: rak’a); het begint bij de dageraad, wanneer het eerste licht van de dag verschijnt, en duurt tot zonsopgang.

Het middaggebed (salaat adh dhuhr): dit bestaat uit vier gebedseenheden; het begint als de zon naar het westen begint te zakken vanuit het midden van de hemel en eindigt wanneer de schaduw van een voorwerp een gelijke lengte heeft als het voorwerp zelf tezamen met de lengte van de schaduw die het voorwerp had wanneer de zon op zijn hoogtepunt was.

Het namiddaggebed (salaat al ‘asr): dit bestaat uit vier gebedseenheden; het begint wanneer de tijd voor dhuhr voorbij is en eindigt met het ondergaan van de zon. Wanneer de tijd van dhuhr eindigt en de tijd van ‘asr dus begint dan heeft de schaduw van een voorwerp een gelijke lengte als het voorwerp zelf, tezamen met de lengte van de schaduw die het voorwerp had wanneer de zon op zijn hoogtepunt was. Moslims dienen dit gebed te verrichten voordat de zon haar intensiteit verliest en gelig wordt.

Het gebed van de zonsondergang (salaat al maghrib): dit bestaat uit drie gebedseenheden; het begint bij zonsondergang – wanneer de zon onder de horizon verdwijnt – en eindigt met het verdwijnen van de rode gloed (de avondschemering) aan de westelijke horizon.

Het gebed van de late avond (salaat al ‘ishaa’): het bestaat uit vier eenheden; het begint wanneer de schemering volledig is verdwenen en duurt tot middernacht. Het kan echter ook kort voor de dageraad worden verricht als het nodig is en de reden islamitisch acceptabel is.

Het is toegestaan voor een moslim om een tabel met gebedstijden te gebruiken. Hij hoeft niet zelf te berekenen wanneer de voorgeschreven gebedstijd is aangebroken.