Afkeurenswaardige handelingen tijdens het gebed

Afkeurenswaardige handelingen tijdens het gebed

Het verrichten van vrijwillige gebeden is de reden dat je de liefde van Allah waardig zult zijn.

Dit zijn handelingen die zeker de beloning van je gebed doen afnemen en die een negatief effect hebben op de nederigheid, concentratie en aandachtigheid ervan. Het omvat de volgende zaken:

  1. Het hoofd omdraaien tijdens het gebed, want de Profeet r werd eens gevraagd hierover en hij r zei: “Het is een vorm van diefstal waarmee Satan een gedeelte van iemands gebed wegneemt.” (Sahieh al Bukhari: 718)
  2. Friemelen aan je handen of gezicht, je hand op je heupen plaatsen, je handen samenvouwen, je vingers knakken.
  3. In gebed gaan wanneer je door iets afgeleid bent, zoals de aandrang om je behoefte te doen. De Profeet r heeft namelijk gezegd: “Geen enkel gebed kan goed verricht worden wanneer er eten is uitgeserveerd voor de dienaar, of wanneer iemand de aandrang voelt om zijn behoefte te doen.” (Sahieh Muslim: 560)