Ahlak u ratu

Ahlak u ratu:

  1. Naređuje se pravednost prema neprijatelju a zabranjuje da im se nanese nepravda ili da ih se tlači: Kao što kaže Uzvišeni: Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti. (El-Ma’ide, 8). U značenju: – Nemojte da vas mržnja prema neprijatelju navede da prijeđete granicu i da budete nepravedni, nego se držite pravde u riječima i djelima.
  2. Zabrana varanja i izdaje neprijatelja: Varanje i izdaja je zabranjena čak i prema neprijatelju, kao što kaže Uzvišeni: Allah uistinu ne voli vjerolomnike. (El-Enfal, 58.).
  3. Zabrana da se iskaljuje na leševima i da ih se kasapi i unakazuje: Zabranjeno je kasapiti umrle, kao što Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “I ne kasapite!” (Muslim, 1731).
  4. Zabrana ubijanja civila koji nisu učestvovali u borbi te da se čini nered i uništava okoliš: Imamo Ebu Bekra es-Siddika, Allah s njim bio zadovoljan, muslimanskog halifu i najboljeg ashaba koji ukazuje i savjetuje Usami b. Zejdu kada ga šalje kao vojskovođu u Šam: “Nemojte ubijati dijete, niti starca, niti ženu. Nemojte rušiti palme niti ih paliti. Nemojte sjeći drva koja daju plodove, ne koljite ovce, niti krave, niti deve, osim da biste se prehranili. Proći ćete pored ljudi koji su se osamili u ćelijama i bogomoljama. Pustite ih na miru i ostavite ih onome čemu su se posvetili!” (Ibn Asakir, 2/50).