Al-Hadath Al-Akbar – starea de impuritate majoră

Al-Hadath Al-Akbar – starea de impuritate majoră

Lucruri care fac necesară efectuarea abluțiunii complete (baia rituală – ghusl)

Există anumite situații în care musulmanului adult i se cere să efectueze abluțiunea totală (ghusl), de exemplu, pentru efectuarea rugăciunii sau pentru a înconjura Kaʻbah etc. Înainte de a efectua această abluțiune, se consideră că el se află într-o stare de impuritate majoră.

Aceste situații sunt următoarele:

Pentru efectuarea băii rituale, trebuie spălat tot corpul cu apă.

  1. Ejacularea însoțită de dorință indiferent de mijloace, atât în timpul somnului, cât și în trezie. Ejacularea presupune eliminarea de lichid seminal, un fluid albicios și vâscos, care iese din uretra penisului în timpul orgasmului.
  2. Actul sexual. Acesta presupune penetrarea, chiar dacă ejacularea nu s-a produs. De fapt, simpla penetrare a vaginului de către organul sexual masculin face necesară baia totală (ghusl). Coranul spune: „[…] Dacă vă aflaţi în starea de impuritate majoră [junub], atunci curățați-vă [printr-o îmbăiere]! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:6]
  3. Sângele menstrual și sângerarea post-partum  
    • Sângele menstrual este un tip de sânge fiziologic care provine din uterul femeilor și apare, de regulă, la intervale lunare în timpul anilor de reproducere. De obicei, durează șapte zile, cu unele variații de la o femeie la alta. .
    • Sângerarea post-partum. Aceasta se produce ca urmare a nașterii și durează un anumit număr de zile. .

Femeile aflate la menstruație și cele aflate în perioada de sângerare post-partum sunt scutite de post și de efectuarea rugăciunii. Ele trebuie să recupereze zilele de post pierdute, dar nu și rugăciunile. Pe parcursul acestei perioade, soțul și soția își pot satisface nevoile sexuale, fără însă a recurge la contactul sexual propriu-zis. La sfârșitul menstruației și al sângerării post-partum, femeile au obligația de a face baia (ghusl).

Coranul spune: „Te întreabă despre [împreunarea] cu femeile în timpul menstruației. Spune [o, Mohammed]: «Acesta este un rău. Așadar, stați departe de femei în timpul menstruației și nu vă apropiați de ele până nu se vor purifica! Iar dacă sunt purificate, puteţi avea relaţii intime cu ele, așa cum v-a poruncit Allah […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:222]

Îndepărtarea impurității majore (janābah)

Pentru efectuarea abluțiunii complete, este suficient ca musulmanii să își spele întregul corp cu apă, cu intenția de a se purifica pentru a putea îndeplini actele de adorare.

  • Însă, metoda cea mai bună de a face ghusl este spălarea organelor genitale similar modului în care se face curățirea după satisfacerea nevoilor fiziologice, mai departe se efectuează abluțiunea (wudu’) și apoi se spală întregul corp cu apă. Aceasta sporește răsplata celui ce o înfăptuiește, deoarece aceasta este modalitatea ce se regăsește în Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).
  • După finalizarea băii rituale în modul descris mai sus, nu mai este necesară împlinirea abluțiunii (wudu’). Cu toate acestea, cea mai bună metodă de îndepărtare a impurității majore este efectuarea abluțiunii complete, care include și wudu’, deoarece aceasta este Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). .

Ștergerea peste șosete

Islamul este o religie atât de practică încât le permite musulmanilor să își treacă mâinile umede peste partea de sus sau peste încălțămintea care acoperă tot piciorul (dar nu și peste partea care acoperă tălpile) în loc să își spele picioarele, atunci când aceștia doresc să își reînnoiască abluțiunea, cu condiția să le fi încălțat după efectuarea abluțiunii. El poate continua să își reînnoiască wudu’-ul în acest fel pentru un interval care să nu depășească 24 de ore pentru persoanele rezidente și 72 de ore pentru călători.

Atunci când este efectuată baia rituală (ghusl) pentru îndepărtarea impurității majore (janābah), picioarele trebuie, însă, neapărat spălate.


Ce facem în cazul în care suntem în imposibilitatea de a folosi apa ?

Dacă musulmanul nu poate folosi apa pentru a face wudu’ sau baia rituală (ghusl), pe motiv de boală, pentru că apa nu este ușor de găsit sau pentru că nu ar mai exista apă suficientă pentru băut dacă ar consuma-o pentru efectuarea abluțiunii sau a ghusl-ului, acesta poate folosi țărână curată ca substitut pentru abluțiune. Această practică poartă numele de tayammum și el poate folosi această metodă de purificare până când găsește apă suficientă sau până când o poate folosi din nou.

Metoda de efectuare a tayammum:

(1) loviţi o singură dată țărâna pură cu ambele palme (2) ștergeți fața cu mâinile, (3) ștergeți dosul mâinii drepte cu mâna stângă și dosul mâinii stângi cu cea dreaptă.