Ali je priporočljivo spremeniti ime po sprejetju islama?

Ali je priporočljivo spremeniti ime po sprejetju islama?

Splošno pravilo je, da nov musliman lahko obdrži ime in mu ga ni treba spreminjati. Pravzaprav spreminjanje imen ni bila praksa med poslančevimi družabniki, naj bo Allah zadovoljen z njimi. Številni ljudje so sprejeli islam in obdržali svoja ne-arabska imena, razen če je imelo ime slab pomen.

Ime se lahko spremeni v naslednjih primerih:

 1. Če namiguje na služenje nekomu drugemu poleg Allaha, ali ima pomen, ki je v nasprotju z islamskim verovanjem:

Imena, ki namigujejo na služenje nekomu drugemu poleg Allaha, vključujejo Abdul-Mesih (suženj Mesije), ki je pogost med arabskimi kristjani, in Abdun-Nabijj (suženj Glasnika vere), ki je pogost med nekaterimi muslimani. Imena, katerih pomen je v nasprotju z islamskim verovanjem, vključujejo Šenouda (pogost med egipčanskimi kristjani, Kopti, ki pomeni Božji sin). Slavljen je On in Vzvišen nad tem, kar govorijo!

Imena, ki namigujejo na eno od Allahovih lastnosti, prav tako niso dovoljena:

Primer tega je, da nekomu pripišeš lastnost, ki je popolnoma edinstvena samo za Allaha, kot je ime ‘kralj kraljev’.

 1. Če ime namiguje na nekaj, kar je žaljivo ali nesprejemljivo s strani ljudi z zdravimi moralnimi vrednotami.

Allah je razglasil vse slabe stvari brez izjeme za nedovoljene; zato ni primerno obdržati imena, ki nosi slab pomen, potem ko je oseba sprejela islam. Kuran pravi: “Kako slabo je ime fasika po njegovem verovanju!” (Sura Al-Hudžurat, 49:11)

Priporoča se spremeniti ime:

Če je novo muslimansko ime ljubo Allahu, kot je Abdullah (Allahov suženj) in Abdur-Rahman (suženj Najbolj milostnega), ali takšno, ki namiguje na služenje Allahu. Takšna imena so priporočljiva, vendar nimajo nič skupnega s sprejetjem islama osebe.

 • Nov musliman lahko spremeni svoje ime brez razloga, kot je sprememba ne-arabskega imena v arabsko ime, vendar to ne pomeni, da je to priporočljivo in nima ničesar skupnega z njegovim sprejetjem islama.
 • Ali je pomen imena v nasprotju z islamskim verovanjem?
  • Da => Ime, ki nosi takšen pomen, mora biti spremenjeno.
  • Ne => Ali ime nosi versko pomembnost med pripadniki druge vere?
   • Da => Mora biti spremenjeno, da se odstrani dvom in izogne oponašanju nemuslimanov.
   • Ne => Ali je žaljivo ali nesprejemljivo s strani ljudi z zdravimi moralnimi vrednotami?
    • Da => Priporočljivo je spremeniti ime, ki nosi prijeten pomen.
    • Ne => Če ne nosi nobenega od zgoraj navedenih pomenov, ga ni potrebno spremeniti. Pravzaprav so mnogi muslimani obdržali svoja ne-arabska imena po sprejetju islama v zgodnjih dnevih islama. Svoje ime lahko spremeni brez razloga; priporoča se, da to stori, če je novo ime ljubo Allahu, kakor je Abdur-Rahman (suženj Najbolj milostnega).