Barmhärtighet (Några aspekter av Profetens liv och höga moraliska nivå)

Några aspekter av Profetens liv och höga moraliska nivå

Profeten b var urtypen för god moralisk karaktär.

Profeten b var urtypen för god karaktär och personlig integritet. När Aisha, en av Profetens hustrur, tillfrågades om Profetens karaktär svarade hon: ”Hans karaktär var Koranen.” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥīḥ Muslim: 746) Innebörden är att han omsatte Koranens innehåll i praktiken.

Barmhärtighet

  • Profeten b sa: ”De som är barmhärtiga kommer att visas barmhärtighet av den mest Barmhärtige. Var barmhärtig mot dem på jorden, och Han ovan himlarna kommer att vara barmhärtig mot dig. (Sunan at-Tirmid̂ī: 1924; Sunan Abu Dāwūd: 4941)

Hans barmhärtighet innefattade oräkneliga aspekter, bland andra följande:

Barmhärtighet mot barn

  • En beduin kom vid ett tillfälle till Profeten b och sa: ”Kysser ni era barn? Det gör inte vi.” Profeten b sa: ”Skulle jag kunna fylla ditt hjärta med barmhärtighet om Gud har avlägsnat den?” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5652; Ṣaḥīḥ Muslim: 2317)
  • Vid ett annat tillfälle såg en man Profeten b kyssa sitt barnbarn al-Ḥasan ibn ʻAli, och sa: ”Jag har tio barn men har aldrig kysst något av dem.” Profeten b såg ogillande på honom och sa: ”Den som inte visar barmhärtighet mot andra kommer heller inte att visas barmhärtighet.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2318)
  • Vid ett tillfälle höll han sin dotterdotter Zaynab medan han stod i bön och satte försiktigt ner henne när han gjorde nedfallandet. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 494; Ṣaḥīḥ Muslim: 543)
  • Om han hörde ett barn gråta medan modern förrättade bön bakom honom förkortade han bönen så att modern snabbt kunde ta hand om barnets behov. Abu Qatādah berättade att Profeten b sa: ”Inför en bön är min avsikt alltid att göra den lång, men om jag hör ett barn gråta kortar jag den, ty jag vill inte att modern ska bli orolig.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 675; Ṣaḥīḥ Muslim: 470)

Barmhärtighet mot kvinnor

Profeten b manade sina följeslagare att ta hand om flickor och vara vänliga mot dem. Han brukade säga: ”För den som tar hand om dessa flickor och behandlar dem väl blir de ett skydd för honom mot Elden.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5649; Ṣaḥīḥ Muslim: 2629)

Han framhöll att kvinnor måste få sina rättigheter och tas om hand väl, och han instruerade muslimer att ta denna fråga på allvar och uppmana varandra att göra det. ”Ta väl hand om kvinnor.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4890)

Han var ett lysande exempel på vänlighet mot familjemedlemmar. Vid ett tillfälle satte han sig bredvid sin kamel och lät Ṣafiyyah (en av hans hustrur) sätta sin fot på hans knä för att komma upp på kamelen. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2120) När hans dotter Fatima kom på besök till honom reste han sig för att välkomna henne, tog henne vid handen, kysste henne och bjöd henne att sitta där han satt. (Sunan Abu Dāwūd: 5217)

Barmhärtighet mot samhällets svaga och utsatta

Guds sändebud b liknade den som tar hand om en änka eller en behövande vid en krigare som kämpar på Guds väg, något som i Guds ögon är en mycket förtjänstfull handling.

  • Profeten b befallde människor att stödja föräldralösa och ta hand om dem. ”Jag och den som tar hand om en föräldralös kommer att vara så här i paradiset”, sa han en gång och visade genom att hålla ihop sitt pek- och långfinger. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 4998)
  • Han betraktade den som tar hand om en änka eller en behövande som en krigare som kämpar på Guds väg, eller som en som förrättar bön hela natten utan att förtröttas och fastar utan att bryta sin fasta. (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5661; Ṣaḥīḥ Muslim: 2982)
  • Han uppfattade vänlighet mot samhällets svaga medlemmar och att ge dem deras rättigheter som ett sätt att uppnå Guds seger över fienden och också få mer resurser: ”Sök hjälp hos era svaga, ty försörjning och hjälp får ni bara genom de svaga bland er.” (Sunan Abu Dāwūd: 2594)

Barmhärtighet mot djur

Vid ett tillfälle då Profeten b såg en fågel desperat flaxa med vingarna efter att några av följeslagarna hade tagit några fågelungar sa han ogillande till dem: ”Vem har oroat fågeln genom att ta hennes ungar? Ge tillbaka dem omedelbart.”

  • Profetens allomfattande känsla för barmhärtighet omfattar också djur och insekter. Han uppmanade människor att vara goda mot djur och varnade dem för att skada dem eller lägga bördor på dem tyngre än de kan bära. Han sa: ”Gud har föreskrivit kunnande i allt. Så om du dödar, döda rätt; och om du slaktar, slakta rätt. Låt var och en av er slipa sitt blad och låt honom minimera lidandet hos det djur som han slaktar.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 1955)
  • Vid ett tillfälle såg han en myrstack som hade brunnit upp. ”Vem har satt eld på denna?” frågade han. En av hans följeslagare svarade: ”Det har vi gjort.” ”Ingen utom eldens Herre ska straffa med eld”, sa han ogillande. (Sunan Abu Dāwūd: 2675).