Barmhartigheid (Enkele aspecten van het leven van de Profeet r en zijn verheven normen en waarden)

Enkele aspecten van het leven van de Profeet r en zijn verheven normen en waarden

De Profeet r was het lichtend voorbeeld van een goed moreel karakter. 

De Profeet r was het lichtend voorbeeld van een goed karakter en persoonlijke integriteit. Toen Aisha ~, één van de vrouwen van de Profeet, werd gevraagd naar het karakter van de Profeet r, antwoordde zei: “Zijn karakter was de Qur’an.” (Musnad Ahmed: 24601 en Sahieh Muslim: 746) Dit betekent dat hij de nobele leerstellingen van de Qur’an vertaalde naar de werkelijkheid.

Barmhartigheid

  • De Profeet r zei: “Degenen die barmhartig zijn, zullen barmhartigheid ontvangen van de Meest Barmhartige. Wees barmhartig voor degenen op aarde en Degene die boven de hemelen is, zal barmhartig zijn met jou.” (Sunan at Tirmidhi: 1924 en Sunan Abu Dawud: 4941)

Zijn barmhartigheid omvat talloze aspecten, waaronder de volgende:

Barmhartigheid voor kinderen

  • Een bedoeïen kwam eens naar de Profeet r en zei: “Kus jij je kinderen? Wij kussen hen niet.” De Profeet r zei: “Kan ik barmhartigheid in je hart stoppen nadat Allah het verwijderd heeft?” (Sahieh al Bukhari: 5652 en Sahieh Muslim: 2317)

Tijdens een andere gelegenheid zag een man de Profeet r zijn kleinzoon, Al Hasan ibn ‘Ali t, kussen en zei tegen hem: “Ik heb tien kinderen maar ik heb er nog nooit een gekust.” De Profeet r keek afkeurend naar hem en zei: “Aan degene die geen barmhartigheid toont aan anderen, zal geen barmhartigheid getoond worden.” (Sahieh Muslim: 2318)

  • Hij r droeg eens zijn kleindochter Zaynab terwijl hij in gebed stond en legde haar voorzichtig neer als hij ging prosterneren. (Sahieh al Bukhari: 675 en Sahieh Muslim: 470)
  • Als hij een baby hoorde huilen terwijl de moeder achter hem aan het bidden was, verkortte hij het gebed zodat de moeder de behoeften van de baby kon vervullen. Abu Qataada t overleverde dat de Profeet r zei: “Als ik het gebed begin, wil ik het altijd lang maken; als ik echter een baby hoor huilen, dan verkort ik het, want ik wil de moeder niet verontrusten.” (Sahieh al Bukhari: 675 en Sahieh Muslim: 470)

Barmhartigheid voor vrouwen

De Profeet r drukte zijn metgezellen op het hart om voor meisjes te zorgen en hen vriendelijkheid te betuigen. Hij zei regelmatig: “Wie de zorg draagt voor elk van deze meisjes en hen goed behandelt, zal door hen als een schild beschermd worden tegen het vuur.” (Sahieh al Bukhari: 5649 en Sahieh Muslim: 2629)

Hij benadrukte zelfs dat vrouwen hun rechten gegeven moesten worden en dat er goed voor hen gezorgd moest worden. Hij gebood de moslims om hier hun zorg van te maken en om elkaar dat te adviseren: “Zorg goed voor vrouwen.” (Sahieh al Bukhari: 4890)

Hij was een lichtend voorbeeld van vriendelijkheid jegens familieleden. Hij zat eens naast zijn kameel en zetten zijn knie neer voor Safiyyah ~, een van zijn vrouwen, zodat zij haar voet erop kon zetten en op de kameel kon klimmen. (Sahieh al Bukhari: 2120)

Wanneer zijn dochter Fatima ~ hem kwam bezoeken, stond hij op om haar te verwelkomen, nam haar bij de hand, kuste haar en liet haar zitten waar hij zat. (Sunan Abu Dawud: 5217)

Barmhartigheid voor de zwakkeren in de maatschappij

  • De Profeet r gebood mensen om wezen te onderhouden en voor hen te zorgen. “Iemand die voor een wees zorgt en ik, zullen zo zijn in het paradijs,” zei hij eens, waarbij hij ter illustratie zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar hield. (Sahieh al Bukhari: 4998)
  • Hij beschouwde iemand die zorgt voor een weduwe of arme, als een strijder die vecht voor de zaak van Allah, of als iemand die de hele nacht zonder laksheid bidt, of als iemand die continu vast en nooit zijn vasten verbreekt. (Sahieh al Bukhari: 5661 en Sahieh Muslim: 2982)
  • Hij beschouwde het tonen van vriendelijkheid aan de zwakkeren in de maatschappij en het geven van hun rechten aan hen, als een sterke reden voor het verkrijgen van de overwinning van Allah over de vijand en als een manier om meer voorzieningen te verkrijgen: “Zoek hulp bij jullie zwakke mensen, want jullie worden slechts voorzieningen en hulp geschonken vanwege de zwakste onder jullie.” (Sunan Abu Dawud: 2594)

Barmhartigheid voor de dieren

  • De uitgebreide opvatting van de Profeet r over barmhartigheid strekt zich zelfs uit naar dieren en insecten. Hij drukte de mensen op het hart om vriendelijkheid naar dieren te betuigen en waarschuwde hen ertegen om hen te schaden of hen zwaarder te beladen dan dat zij aankunnen. Hij zei: “Allah heeft bekwaamheid in alle zaken voorgeschreven. Dus, als je doodt, dood dan goed; en als je slacht, slacht dan goed. Laat een ieder van jullie zijn mes slijpen en laat hem het slachtdier onnodig leed besparen.” (Sahieh Muslim: 1955)
  • Hij r merkte eens een mierenheuvel op die in brand was gestoken. “Wie heeft dit in brand gestoken?” vroeg hij. Een van zijn metgezellen antwoordde: “Dat hebben wij gedaan.” “Niemand zou met vuur moeten straffen behalve de Heer van het vuur,” zei hij op afkeurende wijze. (Sunan Abu Dawud: 2675)