Barns rättigheter

Barns rättigheter

  • Att gifta sig med en bra och gudfruktig kvinna som kan ge sina barn bästa möjliga uppfostran. Detta är sannerligen den bästa gåva en man kan ge sina barn.
  • Att ge dem bra namn, ty en persons namn vidareför en innebörd och blir en symbol för den personen.
  • Att undervisa dem i islams läror: ”Var och en av er är en förmyndare och ansvarar för dem som ni har omsorgsansvar för. Ledaren är förmyndare för sina undersåtar och ansvarig för dem; en make är förmyndare för sin familj och ansvarig för den; en kvinna är förmyndare för sin makes hem och ansvarig för det; och en tjänare är förmyndare för sin herres egendom och ansvarig för den. Därför är ni alla förmyndare och ni är alla ansvariga för dem som ni har omsorgsansvar för.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2416; Ṣaḥīḥ Muslim: 1829) 
  • Uppehälle En far måste försörja alla sina barn utan undantag. Han får inte försumma sin skyldighet här utan måste fullgöra den efter bästa förmåga och utifrån sina tillgångar. Profeten b sa: ”Det är en tillräcklig synd för en man att försumma dem som han har ansvar för.” (Sunan Abu Dāwūd: 1692) När det gäller att specifikt försörja och ta hand om flickor sa han också: ”För den som tar hand om dessa flickor och behandlar dem väl, blir de ett skydd för honom mot Elden.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 5649; Ṣaḥīḥ Muslim: 2629)
  • Orättvisa Alla barn ska behandlas rättvist. Profeten b sa: ”Frukta Gud och behandla dina barn rättvist.” (Ṣaḥīḥ al-Buk̂ārī: 2447; Ṣaḥīḥ Muslim: 1623)