Bedrägeri genom informationsbrist och oklarhet (ĝarar)

Bedrägeri genom informationsbrist och oklarhet (ĝarar)

Ett avtal baserat på informationsbrist och oklarhet (ĝarar) är ett avtal som inbegriper ett visst mått av desinformation eller otydlighet, som kommer att leda till oenighet och tvister mellan avtalets parter eller få endera av dem att förfördela den andra.

För att undanröja sådant som kan leda till tvister och orättvisor har islam strängt förbjudit denna typ av avtal. Förbudet finns trots att sådana avtal kan vara en acceptabel praxis för gemene man, ty Profeten b har förbjudit affärer som inbegriper bedrägeri genom okunskap. (Ṣaḥīḥ Muslim: 1513)

Exempel på affärsavtal som inbegriper bedrägeri genom informationsbrist

  1. Att sälja frukt innan den har mognat och är klar att plockas. Profeten har förbjudit försäljning av dadlar fram tills dess nytta blir tydlig och de är lämpliga att äta, ty det finns en risk att de aldrig mognar.
  2. Försäljning av en förpackad vara utan att informationen om innehållets värde är korrekt, liksom försäljning av något som man inte själv äger eller kan leverera.

Omständigheter under vilka okunskap och oklarhet (ĝarar) kan påverka avtalet

Okunskap och oklarhet (ĝarar) påverkar bara avtalet och gör det otillåtet om det finns mycket av det och om avtalet grundas och bygger på det.

En muslim kan därför köpa ett hus även om han inte är medveten om sådana saker som vilka typer av material som använts under byggandet eller vilken typ av färg som använts för att måla huset, ty sådan okunskap är av mindre betydelse och påverkar inte föremålet för avtalet.