Brak u islamu

Brak u islamu

 Brak je jedna od najjačih veza koje islam potvrđuje.

Brak je jedna od najboljih i najjačih veza koju je islam potvrdio i učinio praksom poslanika (vidi 200 str.).

Islam vodi računa i o pojedinačnim dijelovima vezanim za brak, normama ponašanja i pravima supružnika a što bi moglo očuvati ovu vezu i omogućiti da se zasnuje uspješna porodica u kojoj će odrastati i razvijati se djeca duševno i duhovno jaka, vjerski odgojena i koja će imati istaknutu ulogu u svim oblastima života.

 

Od tih propisa su:

Islam određuje obavezne uvjete i suprugu i supruzi kako bi brak bio valjan i ispravan, a to su:

Uvjeti koje islam postavlja ženi-supruzi:

  1. Da žena bude muslimanka ili kitabijka (kršćanka ili židovka) koja je ubijeđeni vjernik, ali nas islam podstiče da biramo muslimanku vjernicu, jer će ona biti čestita majka tvoje djece, pomagat će ti u svakom dobru, kao što Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Uzmi vjernicu i usrećit ćeš se.” (El-Buhari, 4802 i Muslim, 1466).
  2. Da bude čedna i neporočna. Brak je zabranjen s onom koja je poznata po svom nemoralu i bestidnosti, kao što kaže Uzvišeni: …i čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas, (El-Ma’ide, 5.).
  3. Da ne bude od meharim s kojima je zabranjeno stupiti u brak, kao što smo ukazali, i da istovremeno ne živi u braku sa ženom i njenom sestrom, ili njenom tetkom. (Vidi str. 204)

Uvjeti islama za supruga:

Treba da bude musliman i u islamu je zabranjeno da se muslimanka uda za nevjernika, bez obzira koje vjere bio, da li sljedbenik Knjige (Jevreji i kršćani) ili ne, i islam potvrđuje pravo uzimanja muža ako ima jedno od dvoga:

  • Postojanost u vjeri
  • Lijep ahlak

Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Kada zaprosi neko od vas a zadovoljni ste njegovom vjerom i ahlakom, oženite ga.” (Et-Tirmizi, 1084 i Ibn Madže, 1967).