Bunăvoința și generozitatea (Frânturi din viața Profetului și standardele morale înalte)

Frânturi din viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și standardele morale înalte

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era esența unei conduite morale bune.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost simbolul caracterului bun și al integrității personale. Când ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), una dintre soțiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a fost întrebată cu privire la caracterul lui, ea (Allah să fie mulţumit de ea!) a răspuns: „Caracterul său a fost Coranul.” [Ahmad, 24601; Muslim, 746] Aceasta înseamnă că el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a transpus învățăturile nobile ale Coranului în realitate.

Bunăvoința și generozitatea

  • Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai generos dintre toți oamenii, iar aceasta culmina în luna Ramadan, când Jibril (îngerul Gavriil – Pacea fie asupra sa!) venea la el. Jibril (Pacea fie asupra sa!) obișnuia să-l întâlnească în fiecare noapte din luna Ramadan, până la sfârșitul lunii, și să îl învețe Coranul. Când Jibril (Gavriil – Pacea fie asupra sa!) îl întâlnea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era mai generos în a face bine decât adierea de vânt (care aduce ploi și prosperitate). [Al-Bukhari, 1803; Muslim, 2308]
  • El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a refuzat cererea cuiva vreodată: „Odată, un om a venit la el [Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] și i-a cerut ceva. Profetul [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] i-a dat o turmă atât de numeroasă de oi încât umplea spațiul dintre doi munți. Omul a fost atât de fericit, încât s-a întors la poporul său și i-a chemat pe oameni la islam, spunând: «Îmbrățișați islamul, pentru că Mohammed este atât de generos încât dă milostenie fără a se teme de sărăcie!»” [Muslim, 2312]
  • Odată, a primit optzeci de mii de dirhami, iar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a pus pe toți pe o rogojină și i-a oferit drept milostenie, nerefuzând pe niciunul dintre cei care veneau să îi ceară, până când toți banii au fost împărțiți. [Mustadrak Al-Hākim, 5423]
  • Cu o altă ocazie, un om s-a apropiat de el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și i-a cerut ceva, iar Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: „«Eu nu dețin nimic în acest moment, dar cumpără ceva în numele meu, si îl voi plăti, cu siguranță, când voi face rost de bani.» ʻOmar [Allah sa fie mulțumit de el!] s-a întors spre el și i-a zis: «Allah nu a făcut obligatoriu să faci ceva peste puterea ta.» Acest comentariu l-a deranjat mult pe Profet [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!]. Omul i-a spus apoi: «Cheltuie în acte de caritate fără a te teme de sărăcie, pentru că Domnul Tronului cel Măreț nu îți va scădea prin aceasta averea.» Profetul [Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!] a zâmbit atunci, iar fața îi strălucea de fericire.” [Al-ahadith Al-Mukhtārah, 88]
  • Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors din Bătălia de la Hunain, câțiva noi convertiți din triburile beduine, care erau nerăbdători în a-și obține partea din prada de război, l-au urmat. L-au condus către un copac, unde unul dintre beduinii cei neciopliți i-a smuls mantaua de pe umeri, gândindu-se că era parte a prăzii de război. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: „Dă-mi înapoi mantaua, căci, dacă aș fi avut tot atâtea cămile câți copaci [sunt aici], le-aș fi împărțit între voi toți. Știi foarte bine că nu sunt nici zgârcit, nici incorect și nici laș.»” [Al-Bukhari, 2821]

Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra Profetului Mohammed, cel care, cu adevărat, este esența excelenței caracterului moral în toate aspectele vieții.