Các ân phúc của Hajj

Các ân phúc của Hajj

Bắt buộc đối với ai muốn làm Hajj và Umrah phải học các giáo luật riêng biệt về Hajj và Umrah.

Việc làm Hajj mang lại nhiều ân phúc, tiêu biểu như:

  1. Nó là việc làm ân phúc nhất, khi Nabi r được hỏi rằng việc làm nào là ân phúc nhất thì Người r bảo: “Đức tin nơi Allah và Thiên sứ của Ngài”, và khi được hỏi kế đến là gì nữa thì Người r bảo: “Đi Jihad (chiến đấu) cho con đường chính nghĩa của Allah”, và khi được hỏi kế đến là việc làm nào nữa thì Người r bảo: “Hành hương Hajj được chấp nhận” (Albukhari: 1447, Muslim: 83).
  2. Hajj là mùa vĩ đại cho đặc ân được Allah tha thứ tội lỗi, Nabi r nói: “Người nào đi hành hương Hajj, y không thô tục và dâm ô trong lời nói cũng như trong hành vi thì y sẽ trở lại y như thuở mới lọt lòng mẹ” (Albukhari: 1449, Muslim: 1350).
  3. Hajj là cơ hội lớn để được giải thoát khỏi Hỏa Ngục, Thiên sứ của Allah r nói: “Không có ngày nào mà người bề tôi được giải thoát khỏi Hỏa Ngục nhiều hơn ngày Arafah” (Muslim: 1348).
  4. Phần thưởng dành cho Hajj là Thiên Đàng, Nabi r nói: “Cuộc hành hương Hajj được chấp nhận thì phần thưởng không gì hơn là Thiên Đàng” (Albukhari: 1683, Muslim: 1349).

Và những ân phúc này cũng như những ân phúc khác chỉ đạt được đối với ai trung thực và thành tâm cũng như đi theo đúng đường lối chỉ dạy và hướng dẫn của Nabi r.