Các loại thịt trong các nhà hàng và các cửa tiệm

Các loại thịt trong các nhà hàng và các cửa tiệm:

  1. Những gì không phải do người Muslim và người dân Kinh sách giết thịt mà do người đạo Phật, Bà-la-môn, những người vô đạo giết thịt thì chúng Haram, tương tự những gì trong các nhà hàng và các cửa tiệm ở đất nước mà người dân đa phần không phải là Muslim và dân Kinh sách đều Haram trừ phi đã xác định là do người Muslim hay dân Kinh sách giết thịt.
  2. Những gì được giết thịt bởi người Muslim và dân Kinh sách theo cách thức giáo luật thì đều được phép ăn.
  3. Những gì được người Muslim hoặc dân Kinh sách giết thịt bằng cách thức không đúng theo giáo luật như dùng điện giật, làm chết ngạt thì đều Haram.
  4. Những gì được người Kinh sách giết thịt nhưng không rõ là giết theo cách thức nào, tương tự những gì được tìm thấy trong các nhà hàng và các cửa tiệm của họ theo nguồn gốc của sự việc những loại thịt đó được làm theo cách của họ, quan điểm đúng nhất và hợp lý nhất là được phép ăn nhưng phải nên nhân danh Allah khi ăn, và dĩ nhiên là nên tìm hiểu và xác định các loại thịt Halal trước khi ăn.