Các nguyên tắc quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ Ajnabiyah

Các nguyên tắc quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ Ajnabiyah:

  1. Hạ thấp cái nhìn xuống:

Hạ thấp cái nhìn xuống trước những thứ mà Allah nghiêm cấm là cách xua tan dục vọng và ham muốn cũng như để duy trì danh dự.

Bắt buộc người Muslim không được phép nhìn ngắm các phần Awrah, không được nhìn ngắm những gì gây kích thích ham muốn sinh lý, và không được nhìn ngắm phụ nữ khi không cần thiết.

Quả thật, Allah ra lệnh tất cả hai giới phải hạ thấp cái nhìn xuống bởi đó là cách để họ giảm thiểu lòng ham muốn xác thịt và giữ gìn danh dự, bởi lẽ việc tự do nhìn ngắm không có sự hạn chế là con đường dẫn đến tội lỗi và những điều khả ố, dâm loạn. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Hãy bảo những người đàn ông có đức tin hạ thấp cái nhìn xuống và che phủ phần kín đáo của cơ thể họ. Điều đó tốt cho họ hơn bởi vì Allah am tường mọi điều họ làm. Và hãy bảo những người phụ nữ có đức tin hạ thấp cái nhìn xuống và che phủ phần kín đáo của cơ thể họ.} (Chương 24 – Annur, câu 30, 31).

Và khi nào con người có cái nhìn một cách ngẫu nhiên thì bắt buộc phải hướng cái nhìn sang chỗ khác, việc hạ thấp cái nhìn xuống bao hàm tất cả những phương tiện truyền thông, internet, những gì kích thích ham muốn dục vọng thì không được phép xem và nhìn ngắm.

  1. Cư xử một cách lịch sự và đạo đức:

Islam đặt ra các phép tắc để chi phối mối quan hệ giữa nam và nữ.

Phụ nữ Ajnabiyah nói chuyện với đàn ông và đàn ông nói chuyện với phụ nữ Ajnabiyah cũng như cư xử với nhau bằng sự lịch thiệp và đạo đức đồng thời tránh xa những gì dẫn đến những sự việc không lành mạnh vi phạm giáo lý dưới mọi hình thức, cũng chính vì lẽ này:

  • Allah cấm phụ nữ có cử chỉ cũng như ăn nói nhẹ nhàng một cách lả lơi với người đàn ông, Ngài bảo họ nên nói chuyện và có cử chỉ đoan trang và lịch thiệp. Allah, Đấng Tối Cao phán: {Các ngươi chớ ăn nói lả lơi, e rằng những ai mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) thì điều đó sẽ khiêu khích sự tà dâm của họ, ngược lại, các ngươi hãy ăn nói đoan trang lịch thiệp.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 32, 33).
  • Allah nghiêm cấm phụ nữ thể hiện hành động, những phong cách đi đứng để gây chú ý cho người khác giới để ý đến cái đẹp của mình, Allah, Đấng Tối Cao phán: {Và bảo họ chớ nện bàn chân mạnh xuống đất để gây chú ý người khác về vẻ đẹp được giấu kín của họ.} (Chương 24 – Annur, câu 31).
  1. Cấm Khulwah:

Ý nghĩa của Khulwah là người đàn ông và người phụ nữ Ajnabiyah ở riêng chỉ có hai người tại một nơi không ai nhìn thấy họ, quả thật, Islam nghiêm cấm Khulwah bởi vì nó sẽ là cánh cửa để Shaytan đi vào và xúi bẩy làm điều tội lỗi. Nabi r nói: “Khi người đàn ông ở riêng cùng với người phụ nữ thì Shaytan sẽ là người thứ ba” (Tirmizhi: 2165).

  1. Hijab (Sự che kín thân thể):

Allah sắc lệnh bắt phụ nữ phải Hijab mà không qui định cho đàn ông bởi vì phụ nữ là phái đẹp và khiêu gợi cho ham muốn tình dục, phụ nữ gợi ham muốn tình dục hơn đàn ông.

Quả thật, Allah sắc lệnh Hijab đối với phụ nữ vì những ý nghĩa tiêu biểu sau:

  • Để phụ nữ có thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc sống và xã hội trong các lĩnh vực kiến thức và lao động một cách tốt đẹp và có thể bảo đảm phẩm hạnh và đức khiết tịnh của phụ nữ.
  • Giảm thiểu những nguy cơ quấy rối tình dục, một mặt để đảm bảo sự trong sạch và lành mạnh cho cộng đồng và xã hội, một mặt để bảo vệ danh dự và sự tôn vinh cho phụ nữ.
  • Giúp đàn ông nhìn phụ nữ theo cách khiết tịnh và kỷ luật, để họ cư xử với phụ nữ như một con người có sự tôn vinh, được tôn trọng và thuần khiết chứ không phải là một công cụ thỏa mãn tình dục hay một thứ phương tiện để giải trí và tiêu khiển.