Cách thức giết làm thịt con vật theo giáo luật

Cách thức giết làm thịt con vật theo giáo luật:

Đó là cắt cổ, hoặc đâm ngay hầu của con vật thông qua các điều kiện của giáo luật.

Các điều kiện để giết làm thịt con vật theo giáo luật:

Allah đã cho phép chúng ta ăn thức ăn của người dân Kinh sách (Do thái và Thiên Chúa) nếu họ giết thịt theo cách thức của Islam.

  1. Người giết con vật phải là người Muslim hoặc người dân Kinh sách (Do Thái, và Thiên Chúa giáo) còn tỉnh táo và có nhận thức.
  2. Dụng cụ dùng để giết phải tốt cho việc cắt cổ (hoặc đâm yết hầu) tức phải sắc bén để máu có thể chảy ra như dao, không được phép dùng những vật nặng để giết con vật như đập đầu con vật hoặc đốt cháy nó như dùng điện để giật.
  3. Phải nhân danh Allah, nói: Bissmillah khi di chuyển tay để cắt cổ (đâm hầu).
  4. Phải cắt đứt những gì cần phải cắt đứt trong lúc giết, đó là thực quản, cổ họng, và tĩnh mạch, đây là hai mạch máu lớn ở cổ.

Khi nào đã hội đủ các điều kiện này thì việc giết làm thịt con vật thì con vật trở thành Halal, còn nếu như thiếu một trong các điều kiện này thì con vật không được Halal.