Công bằng (Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người)

Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người.

Nabi e là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại nhất trong nhân loại. 

 

Thiên Sứ của Allah e là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức của con người. Cũng vì lẽ này nên Qur’an đã mô tả phẩm chất đạo đức của Người là phẩm chất đạo đức vĩ đại, và bà A’ishah ~, vợ của Người đã mô tả một cách chính xác về phẩm chất đạo đức của Người khi bà nói: “Phẩm chất đạo đức của Người là Qur’an” có nghĩa là Người là mô hình thiết thực để áp dụng những lời dạy của Qur’an và phẩm chất đạo đức của Nó.

Công bằng:

  • Quả thật, Thiên Sứ của Allah e rất công bằng trong việc thi hành theo giới luật của Allah, Đấng Tối Cao, cho dù là đối với người thân ruột thịt của Người đi chăng nữa, bởi vì Người luôn tuân lệnh của Allah: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ{ (النساء: 135) {Hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy luôn đứng lên bênh vực cho nền công lý như là những nhân chứng cho Allah dù điều đó có nghịch lại với bản thân của các ngươi hoặc nghịch lại với cha mẹ và bà con ruột thịt của các ngươi} (Chương 4 – Annisa’, câu 135).
  • Một số vị Sahabah đến gặp Nabi e để xin Người không thực thi lệnh trừng phạt người phụ nữ thuộc bộ tộc tiếng tâm vì tội trộm cắp thì Người e nói: “Ta thề bởi Đấng nắm lấy linh hồn của Muhammad, nếu Fatimah con gái của Muhammad phạm tội trộm cắp thì chắc chắn Ta cũng sẽ cắt tay của nó” (Albukhari: 4053, Muslim: 1688).
  • Thiên Sứ của Allah e là người công bằng nhất trong nhân loại dù đối với người thân hay đối với kẻ thù.

  • Khi Người e cấm mọi người Riba (cho vai lấy lãi) thì Người bắt đầu với người bà con gần nhất của Người, Người đã cấm người chú (bác) của Người, Al-Abbas, Người e nói: “Riba đầu tiên mà Ta áp dụng luật nghiêm cấm là Riba của chúng ta, Riba của Abbas bin Abdul-Mattalib đã bị xỏa bỏ tất cả” (Muslim: 1218).
  • Người e đặt ra thước đo nền văn minh và tiến bộ của cộng đồng là người yếu thế lấy lại quyền lợi của mình từ những người mạnh thế mà không có sự lo sợ và do dự. Nabi e nói: “Sự thiêng liêng đối với người nô lệ là rằng kẻ yếu thế lấy lại quyền lợi của mình mà không phải e ngại và lo sợ” (Ibnu Ma-jah: 2426).