Căsătoria în islam

Căsătoria în islam

Căsătoria este una dintre cele mai puternice legături accentuate de islam.

Căsătoria este una dintre cele mai puternice relații pe care islamul pune accentul, o încurajează și o consideră ca fiind una dintre practicile Profeților (Pacea fie asupra lor!). (vezi pagina 202)

Islamul acordă o importanță deosebită prescripțiilor referitoare la căsătorie, manierelor și drepturilor soților, astfel încât stabilitatea maritală și dăinuirea ei să fie garantate și să se creeze o familie de succes, în care copiii să poată fi crescuți într-un mediu psihologic stabil, întru respectarea evlaviei și integrității morale, promovând excelența în diversele aspecte ale vieții.

 

Aceste prescripții includ:

Islamul a enunțat o serie de reguli pentru validitatea contractului de căsătorie. Acestea sunt:

Condițiile pe care islamul le stipulează cu privire la soție

  1. Soția trebuie să fie musulmană, evreică sau creștină. Cu toate acestea, bărbații musulmani sunt încurajați să aleagă femei musulmane evlavioase, deoarece o musulmană care practică islamul va fi o mamă bună care își va crește copiii în cel mai bun mod cu putință și îl va ajuta și pe soțul ei să adere la învățăturile islamului. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Luați de soție o femeie musulmană pioasă și veți cunoaște prosperitatea.” [Al-Bukhari, 4802; Muslim, 1466]
  2. Ea trebuie să fie o femeie virtuoasă, pentru că este interzisă căsătoria cu o femeie vestită pentru desfrânarea și imoralitatea ei. Coranul spune: „[…] [Vă sunt îngăduite] femeile virtuoase, dreptcredincioase, dar și femeile virtuoase ale acelora cărora le-a fost dăruită Scriptura înaintea voastră […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:5]
  3. Ea nu trebuie să facă parte din categoria femeilor mahram (vezi pagina 206) și nu este îngăduită căsătoria cu două surori în același timp sau cu o femeie și mătușa ei în același timp.

Condițiile pe care islamul le stipulează cu privire la soț

Soțul trebuie să fie musulman, iar o femeie musulmană nu poate lua în căsătorie un bărbat nemusulman, indiferent dacă acesta este dintre oamenii Cărții (adică este evreu sau creștin) sau nu. Islamul subliniază faptul că un bărbat trebuie acceptat ca soț, dacă el îndeplinește următoarele două condiții:

  • Apartenența la religie
  • Caracterul bun

Profetul (Pacea și binecuvântarea fie asupra sa!) a spus: „Dacă un bărbat o cere pe fiica voastră în căsătorie și sunteți mulțumiți de caracterul și de religia lui, atunci acceptați-i cererea.” [At-Tirmidhi, 1084; Ibn Majah, 1967]