Care sunt animalele permise?

Care sunt animalele permise?

Regula generală în Legea islamică este aceea că toate animalele sunt permise consumului, cu excepția celor care sunt interzise în mod expres în Nobilul Coran sau în Tradițiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Animalele interzise sunt următoarele:

 

  1. Porcii: porcii și oricare dintre părțile corpului lor și produsele din acestea sunt considerate «murdărie» în islam și, prin urmare, sunt interzise consumului uman. Coranul spune: „Vă sunt oprite mortăciunea, sângele [scurs], carnea de porc […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:3] „[…] sau carne de porc – aceasta fiind murdărie […]” [Traducerea sensurilor Nobilului Coran, 6:145]

    Orice animal care nu este interzis în mod expres în Nobilul Coran și în Tradițiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este considerat permis pentru consumul musulmanilor, după ce a fost sacrificat…

  2. Toate animalele carnivore, indiferent dacă sunt mari, precum leii și tigrii, sau mici, precum pisicile și câinii.
  3. Toate păsările de pradă, așa cum sunt șoimii, bufnițele, vulturii şi altele.
  4. Insectele: toate insectele terestre, cu excepția lăcustelor, sunt interzise, deoarece acestea nu pot fi sacrificate, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Vă este îngăduită carnea a două animale moarte: lăcustele și peștii.” [Ibn Majah, 3218]
  5. Șerpii și șoarecii: acestea sunt, de asemenea, considerate nepermise și islamul merge chiar până acolo încât ne poruncește să le omorâm. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Sunt cinci animale periculoase care pot fi ucise în Sanctuar [Mecca]: șarpele, corbul, șobolanul, animalele prădătoare și păsările de pradă.” [Al-Bukhari, 3314; Muslim, 1198]
  6. Catârii domestici: care sunt folosiți, în general, pentru încălecare sau pentru a purta diverse poveri.

Tipuri de animale permise spre consum

Animalele pe care Allah Preaînaltul le-a îngăduit musulmanilor sunt de două feluri:

  • Animale sălbatice, care trăiesc în condiții naturale (adică nu într-o casă sau într-o fermă) și care au tendința de a fugi de oameni și nu pot fi ușor prinse pentru a le sacrifica: acestea sunt permise numai dacă sunt vânate în conformitate cu învățăturile islamice specifice.
  • Animalele domestice, care pot fi prinse ușor: acestea sunt permise numai dacă sunt sacrificate în conformitate cu învățăturile islamice specifice.