Categorieën vrouwen met betrekking tot de man

Categorieën vrouwen met betrekking tot de man

Vrouwen kunnen in relatie tot de man in drie categorieën worden ingedeeld:

  1. Ze kan zijn vrouw zijn:

In dit geval mag hij op wat voor manier dan ook de tijd met haar doorbrengen, net zoals het haar toegestaan is om van zijn gezelschap te genieten. Allah ﷻ beschrijft hen zelfs als ‘gewaden’ voor elkaar, waarmee hij een prachtig beeld openbaart van een perfecte fysieke, emotionele en mentale unie: “Zij zijn als een gewaad voor jullie en jullie zijn als een gewaad voor hen.” (Soera al Baqara 2:187) (Zie ook blz. 211)

  1. Ze kan een familielid zijn met wie hij nooit zou mogen trouwen, op welk moment in zijn leven dan ook (mahram):

Deze categorie bestaat uit de volgende mensen:

1 De moeder en wie erboven komen (grootmoeder van moeders en vaders kant etc.)
2 De dochter en wie eronder komen (kleindochter, achterkleindochter, etc.)
3 De zus, stiefzuster van moeders en vaders kant.
4 De tante van vaders kant, de stieftante van vaders of moeders kant, de tante van je vader van diens vaders kant en de tante van je moeder van diens vaders kant.
5 De tante van moeders kant, de tante van je vader van diens moeders kant, de tante van je moeder van diens moeders kant.
6 De dochters van je broer en de dochters van je stiefbroer en wie eronder komen (de dochters van de zoon van je broer, bijvoorbeeld).
7 De dochters van je zus en de dochters van je stiefzus en wie eronder komen (de dochters van de dochter van je zus, bijvoorbeeld).
8 De schoonmoeder, of hij nu getrouwd is met haar dochter of van haar gescheiden is, en haar moeder (‘schoongrootmoeder’).
9 De stiefdochter.
10 De vrouw van je zoon en wie eronder komt (zoals de vrouw van de kleinzoon).
11 De stiefmoeder en wie erboven komt, bijvoorbeeld de vrouw van de stiefbroer (van de kant van de stiefvader).
12 De zoogmoeder: een zoogmoeder is een vrouw die gedurende de eerste twee levensjaren het kind ten minste vijf keer borstvoeding heeft gegeven tot hij voldaan is. Islam schenkt haar dit recht vanwege het borstvoeden (radaa’a).
13 De zoogzus: een zoogzus is de dochter van de zoogmoeder. Het is niet toegestaan voor een man om te trouwen met degene met wie hij een zoogmoeder deelt, net zoals het niet toegestaan is om met iemand te trouwen uit zijn bloedlijn. Familieleden langs de zijde van de zoogmoeder omvatten ook de ‘zoogtantes’ (de zussen van de zoogmoeder) en de ‘zoognichtjes’ (de dochters van de zoogzus).
  1. Ze kan iemand zijn met wie hij mag trouwen (ajnabiya, letterlijk: vreemde, geen familie van hem):

Zo iemand behoort niet tot de categorie vrouwen voor wie de man als mahram beschouwd wordt, zoals hierboven is aangegeven. Dit betreft zowel familieleden, zoals bijvoorbeeld zijn nicht van vaders of moeders kant of zijn schoonzus, als mensen die helemaal geen familie van hem zijn.

Elke dag lezen we in nieuwsberichten en statistieken over verkrachtingszaken en geheime seksuele relaties die talloze families en samenlevingen hebben verwoest die de wetten van Allah niet toepassen.

Met betrekking tot deze categorie vrouwen, heeft islam een aantal regels en criteria vastgelegd die de relatie tussen een moslimman en deze vrouwen bepalen. Dit heeft als doel dat islam de eer van mensen wil beschermen door alle mogelijkheden te blokkeren die met zekerheid naar kwaad leiden. Allah ﷻ heeft de mens geschapen en weet precies wat het beste voor hem is. Zoals de Qur’an stelt: “Weet Degene die [alle dingen] schiep dan niet [hetgeen Hij heeft geschapen]? Hij is de Vriendelijke, de Alkennende.” (Soera al Moelk 67:14)