Categorii de femei din punct de vedere al relației lor cu un bărbat

Categorii de femei din punct de vedere al relației lor cu un bărbat

În funcție de relația ei în raport cu bărbatul, femeia poate face parte din una dintre următoarele trei categorii:

  1. Poate fi soția sa:

În acest caz, bărbatului îi este permis să se bucure de compania ei în orice mod îi place, la fel cum și ei îi este permis să se bucure de compania lui. De fapt, Allah Preaînaltul îi descrie pe fiecare dintre ei ca fiind un „veșmânt” unul pentru celălalt, dezvăluind imaginea excelentă a unei uniuni fizice, emoționale și mentale perfecte: „[…] Ele vă sunt veșmânt vouă, iar voi le sunteți veșmânt lor […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:187] (vezi pagina 213)

  1. O rudă apropiată cu care el nu se poate căsători niciodată în timpul vieții sale (mahram)

În această categorie se încadrează:

1Mama și rudele feminine pe linie ascendentă (bunica din partea mamei, bunica din partea tatălui etc.).
2Fiica și rudele feminine pe linie descendentă (nepoata, strănepoata).
3Sora din partea ambilor părinți, sora de tată sau sora de mamă.
4Mătușa din partea tatălui (adică sora tatălui, fie că este soră de ambii părinți sau de unul singur). În această categorie este inclusă și mătușa tatălui din partea tatălui, precum și mătușa mamei din partea tatălui.
5Mătușa din partea mamei (adică sora mamei, fie că este soră de ambii părinți sau de unul singur). În această categorie este inclusă și mătușa tatălui din partea mamei, precum și mătușa mamei din partea mamei.
6Fiica fratelui bun sau a fratelui din partea numai a unuia dintre părinți și rudele feminine pe linie descendentă (de exemplu, fiicele fiului fratelui).
7Fiica surorii bune sau a surorii din partea numai a unuia dintre părinți și rudele feminine pe linie descendentă (de exemplu, fiicele fiicei surorii).
8Soacra, indiferent dacă el încă este căsătorit cu fiica ei sau a divorțat și acelaşi lucru se impune şi pentru mama soacrei.
9Fiica vitregă (fiica soției dintr-o căsătorie anterioară).
10Soția fiului și rudele feminine pe line descendentă (cum este, spre exemplu, soția nepotului).
11Mama vitregă și rudele feminine pe line ascendentă (cum este, spre exemplu, soția bunicului).
12Femeia care l-a alăptat. «Mama după alăptare » este cea care alăptează copilul în primii doi ani de viață ai acestuia de cel puțin cinci ori câte o alăptare completă – până când copilul este sătul. Islamul îi conferă un astfel de drept prin alăptare (radāʻah).
13«Sora după alăptare», fiica femeii care l-a alăptat. Bărbatul nu are voie să se căsătorească cu niciuna dintre rudele sale dobândite în urma alăptării, la fel cum îi sunt interzise și rudele sale de sânge. Rudele dobândite în urma alăptării includ surorile mamei după alăptare și fiicele și fiii surorii după alăptare.
  1. O femeie străină de el (ajnabiyah), care nu îi este rudă şi care îi este permisă spre căsătorie.

O astfel de femeie nu se încadrează în niciuna dintre categoriile femeilor mahram, menționate mai sus, fie că este una dintre rudele sale îndepărtate, precum verișoarele, sau nu există niciun grad de rudenie între cei doi.

Zilnic citim rapoarte noi și statistici despre cazuri de viol și relații sexuale ilicite care au dus la ruina nenumăratelor familii și societăți care nu implementează Legile lui Allah Preaînaltul.

În ceea ce privește această categorie de femei, islamul a stabilit o serie de reguli și de criterii care guvernează relația dintre ele și bărbatul musulman. Prin acestea, islamul tinde către protejarea onoarei oamenilor și blocarea tuturor căilor prin care Satana i-ar putea rătăci. Allah Preaînaltul, Cel care l-a creat pe om, știe cel mai bine ce este cel mai potrivit pentru acesta, după cum spune Coranul: „Oare El, care le-a creat, să nu ştie [toate acţiunile creaţiei Sale]? Şi El este Al-Latīf [Cel mai Blând cu robii Săi], Al-Khabīr [Atoatecunoscător al tuturor lucrurilor].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 67:14]