Απαγορευμένα Είδη Ένδυσης

Απαγορευμένα Είδη Ένδυσης Ένδυση που αποκαλύπτει τα απόκρυφα μέρη: οι Μουσουλμάνοι καλούνται να καλύψουν τα απόκρυφα μέρη τους με τα κατάλληλα ρούχα, όπως αναφέρει το Κοράνι, «Ω, παιδιά του Αδάμ! Στ’ αλήθεια, σας διαθέσαμε ρουχισμό για να κρύψετε τα απόκρυφα σημεία σας.» (Σούρατ Αλ-’Α‘ράφ, 7:26) Το Ισλάμ έχει καθορίσει τα…

Η Ένδυση από μια Ισλαμική Οπτική

Η Ένδυση από μια Ισλαμική Οπτική Οι Μουσουλμάνοι απαιτείται να δίνουν προσοχή στην εμφάνισή τους, και να βεβαιώνονται πως τα ρούχα τους είναι όμορφα και καθαρά, ιδιαίτερα όταν συναναστρέφονται με άλλους και όταν τελούν προσευχές, όπως αναφέρει το Κοράνιο, «Ω! Παιδιά του Αδάμ! Να στολίζεστε (να φοράτε καθαρά και καλά…