परोपकार र दया (रसूल को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु)

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सम्पूर्ण मानवमध्ये असल आचरणले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। . कुरआन नै उहाँको आचरण हो- रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले मानव समाजको लागि एउटा अतुलनीय र उच्च स्वभाव प्रस्तुत गर्नु भयो। त्यसैले कुरआनले उहाँको…

न्याय-निसाफ (रसूल को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु)

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सम्पूर्ण मानवमध्ये असल आचरणले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। . कुरआन नै उहाँको आचरण हो- रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले मानव समाजको लागि एउटा अतुलनीय र उच्च स्वभाव प्रस्तुत गर्नु भयो। त्यसैले कुरआनले उहाँको…

दया (रसूल को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु)

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सम्पूर्ण मानवमध्ये असल आचरणले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। . कुरआन नै उहाँको आचरण हो- रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले मानव समाजको लागि एउटा अतुलनीय र उच्च स्वभाव प्रस्तुत गर्नु भयो। त्यसैले कुरआनले उहाँको…

नम्रता (रसूल को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु)

रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को आदर्श जीवन र असल आचरणका केही झलकहरु रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) सम्पूर्ण मानवमध्ये असल आचरणले परिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। . कुरआन नै उहाँको आचरण हो- रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले मानव समाजको लागि एउटा अतुलनीय र उच्च स्वभाव प्रस्तुत गर्नु भयो। त्यसैले कुरआनले उहाँको…

युद्ध सम्बन्धी इस्लामको आचरण

युद्ध सम्बन्धी इस्लामको आचरण- १- शत्रुसँग न्याय-निसाफ गर्न र अत्याचार नगर्न आदेश- अल्लाहले भन्नु भएको छ… “कुनै समुदायको शत्रुताले कसैमाथि अन्याय होइन निसाफ गर, यो नै इश-भय हो।” (श्रोत- सूरह अल्-माइदा : ५/८) शत्रुताको क्रोधमा मातेर कुनै समुदायमाथि कदापि अन्याय गर्नु हुँदैन, बरु कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो र बिरानो सबैसँग…

इस्लाममा आचरणको स्थान

इस्लाममा आचरणको स्थान १- आचरणको निर्माणकै लागि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) लाई पठाईएको थियो… अल्लाहले भन्नु भएको छ… “उहाँले नै अनपढहरुमा उनीहरुमध्येबाट एउटा रसूल पठाउनु भयो, जसले उनीहरुलाई कुरआन पढेर सुनाउनु हुन्छ र शुद्धिकरण गर्नुहुन्छ।” (श्रोत- सूरह अल्-जुमुआ : ६२/२) अल्लाहले आफ्नो रसूललाई पठाएर मानवमाथि ठूलो उपकार गर्नु भएको…