Ang Mga Kabutihan at Katangian ng Makkah at ng Masjidil Haram

Ang Mga Kabutihan at Katangian ng Makkah at ng Masjidil Haram (Ang Sagradong Bahay-Dalanginan) Ang Masjidil Haram sa Makkah Al-Mukarramah ay nakatayo sa dakong kanluran ng kapuluang Arabia, ito ay nagtataglay ng maraming katangian sa Islam, ang ilan dito ay: Dito nakatirik ang marangal na Kaabah: Sa Pintuan ng Kaabah…