Ano ang mga kayamanan na kinakailangang patawan ng Zakaah?

Ano ang mga kayamanan na kinakailangang patawan ng Zakaah? Hindi kinakailangang patawan ng Zakaah ang anumang pagmamay-ari ng isang tao na kanyang pansariling gamit, tulad ng kanyang tinitirahang bahay gaano man laki ang pagkakahalaga nito, gayundin ang kanyang pansariling gamit na sasakyan kahit gaano man ito kamahal, at gayundin naman…