Credința în Cărțile Divine – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Semnificația credinței în Cărțile Divine   Aceasta presupune credința fermă că Allah Cel Atotputernic a trimis o serie de Cărți Divine Trimișilor Săi și că acestea conțin Cuvântul lui Allah rostit de El într-o modalitate potrivită măreției Sale. Aceste Cărți conțin, de asemenea, adevărul, lumina și călăuzirea pentru oameni, atât…

Credința în Numele și Atributele lui Allah – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Aceasta presupune credința în Numele și Atributele pe care Allah Însuși Şi Le-a atribuit sau pe care Trimisul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) I Le-a atribuit, într-o manieră corespunzătoare Măreției Sale. Allah are cele mai frumoase Nume și Atribute perfecte. Toate Numele și Atributele Sale sunt…