Credința că numai Allah este demn de adorare – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă convingerea fermă că Allah Preaînaltul este Singurul Dumnezeu adevărat care merită să fie adorat. Aceasta implică faptul că toate actele de adorare aparente și ascunse, aşa cum sunt invocarea, teama, încrederea, rugăciunea, caritatea obligatorie (zakāh), postul și cererea de ajutor trebuie să fie…

Credința în Stăpânirea lui Allah – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Semnificația credinței în Stăpânirea lui Allah Acest lucru înseamnă credința cu tărie că Allah Preaînaltul este Domnul, Creatorul, Susținătorul și Furnizorul tuturor lucrurilor; că El este Cel care dă viață și Cel care provoacă moartea; că El este Singurul care poate face rău și bine; că toată puterea de decizie…

Credința în existența lui Allah Preaînaltul – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Semnificația credinței în Allah Preaînaltul Credința în Allah Preaînaltul înseamnă convingerea fermă că Allah există, afirmând cu hotărâre Stăpânirea Sa, Esența Sa Divină, precum și Numele și Atributele Sale. Vom discuta în continuare mai pe larg aceste patru aspecte, după cum urmează: Credința în existența lui Allah Preaînaltul Dispoziția înnăscută…