Este recomandată schimbarea numelui după îmbrățișarea islamului?

Este recomandată schimbarea numelui după îmbrățișarea islamului? Regula generală este că noii musulmani își pot păstra numele și nu trebuie să-l schimbe. De fapt, schimbarea de nume nu era cunoscută printre companionii Profetului (Allah să fie mulțumit de ei!). Mulți oameni au îmbrățișat islamul păstrându-și numele lor nearabe, excepție făcând…

Cerințele unei modalității corecte de a îi chema pe ceilalți la islam (daʻwah)

Allah Preaînaltul a descris modul corect al implicării în daʻwah ca fiind definit de anumite trăsături distinctive, după cum urmează: Înțelegerea și deținerea de cunoștințe Cel care invită la islam (dāʻiyah) trebuie să fie posesorul unor cunoștințe vaste despre adevărul la care îi invită pe oameni și să le prezinte…

Virtuțile acțiunii de a-i chema pe ceilalți la islam – chemarea altora la islam (daʻwah)

Implicarea în da‘wah este, indiscutabil, una dintre cele mai bune fapte înaintea lui Allah Preaînaltul și este puternic recomandată, atât în Nobilul Coran, cât și în Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Evidențele existente în acest sens includ următoarele: Daʻwah este drumul către succes atât în…

Recunoștința față de Allah pentru călăuzirea Sa

Recunoștința față de Allah pentru călăuzirea Sa Cele mai bune lucruri pe care un musulman le poate face pentru a-și exprima recunoștința față de Allah pentru astfel de binecuvântări sunt următoarele: Perseverența pe calea islamului și răbdarea în fața greutăților vieții Se subînțelege că, dacă o persoană are o comoară…